Китай и България: Близост и Култура ◄○► Авторски сайт на Петко Т. Хинов 保加利亞與中國:文化與貼近 · 韓裴個人網站

Бѣла молитва

По-бѣла!По-бѣла!По-бѣла!Да бѫде душата избѣлена цѣла,покривай я, Нѣжний, докрай съ покривало,да стане невидимо — що е видѣла,калища, чернища и хорски злобища,прочетени-чути, да спят въ пепелищаотъ свѣтла и ледена димъ-бѣлота;и бѣлъ да е, бѣлъ да е, зименъ свѣта!И нека стопи се и сѣтния шумъи нека замлъкне и тънкия ручей,доклѣ изтече тая чемерна...

Мечтанието на Иоана

Понякога Иоан оставяше сеитбата, мяташе на гръб ямурлука и се облягаше на някой ствол дървесен, а друг път си постилаше плъстения, непромокаем ямурлук и туряше под врата си дървено пънче, па лягаше тъй, че слънчевият поток да се лее право върху челото му, право през затворените му клепки. Това бяха...

Отскубване

Когато долната земя е вече много долна,а ти пълзиш, изопнат към орляцитеи, всеки страх оставил на долняците,нехаеш, че си сам и че е болно… Там долу скърцат зъби долни сили,че са изпуснали отново личност някаквада изпълзи високо над люпилотона страх и лицемерие и вятър… Но няма в теб тъга –...

Конусът

Сънуваш, че са те увлеклив подземие уютно и широко,и те въвличат все по-надълбокода си на сигурно – от входа по-далеко. А после те насочват все по-правилнокъм коридор със светлина пленителнаи ти напъваш, драпаш умилителнона конус светещ към върха стеснен. Достигайки целта на обещанотоспасение във тоя сън въвлечен,обзема те копнежа по...

Естествени размишления

Посткапитализмът вижда главния си проблем в естествения човек: човекът, който пречи на по-нататъшното забогатяване, на по-нататъшната роботизация (и изкуствено-интелигентизация); човекът, който е принуден да се храни с все по-неестествени храни, да живее във все по-неестествени условия, и чийто ум да бъде пълнен с все по-неестествени идеологии и налудности. Всичко това...

Звън

Звъни септември.Сбират се децата…Ала над тоя чакан звънсе спуща бавно креп от маски чернии над главици детски облаци чемернисе сбират като гарвани отвън…На старото училище звънецапроглася на септември добротата,с пшеничен клас изплетен, злат венецна есента закичил е вратата…Но щат ли под венеца минаусмихнати, безоблачни лицаили без образ – като че...

Жар-пчела

Топи се лятото… и малкият ни святсе свива пред сланите боязливо.Една пчела за полет в непознатипредели сбира сетните си сили.Остава само напръстник от бистронебе без облак, отразено в кладенецсред суха шир от спомени тревисти,полюшвани от вятър тих. И хладна ена есенното утро добротата –пред нея скланя златна гръд земятаи в...

Предутрин в Богатово

Небето влива бели мастилапо всички хоризонти млечносивии селската предутринна мъглабила и хълми околни залива.Далече нейде, сънено щурчес последни сили трака броеница…Завито плътно, моето момчеброи колички насъне. Зорницанезрима зад мъглите си отива;а сън неуловим все още носи ме,кафето силно димкаво изстивав предутрин хлад и полъх сенокосен. Земице моя малка, омъглена,ти спиш...

Защо губим българския език

… Лошият превод не е в лошия подбор на думите, а в послушното следване на логиката на чуждия, а не са своя език. Дълбокото знание на родния език определя крайното качество на превода. А точният превод замъглява именно логиката на своя език. Затова аз съм убеден, че никой робот-преводач не...

Съ ладията на ума – прѣдъ море отъ зрѣлища

Съврѣменниятъ човѣкъ „мисли“ чрѣзъ образи и сѣтива – като дѣте – трѣбватъ му силни, ярки видения, прѣживявания, сѣтивность… А културата всѫщностъ е основана на умозрителность. Днесь „култура“ въ повечето случаи наричатъ зрѣлищата. Низпровержението на културата е именно въ нейното осѣтивяване, въ прѣвръщането ѝ въ слугиня на сѣтивата и сѣтивното. Умозрителното,...

close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!