Китай и България: Близост и Култура ◄○► Авторски сайт на Петко Т. Хинов 保加利亞與中國:文化與貼近 · 韓裴個人網站

Награда за особен принос към китайската книга

С благодарност и радост искам да споделя, че в навечерието на завършването на десетата ми книга в превод от китайски език – втори том на «Чудните дела на съдията Бао», – получих следното писмо от Комитета за присъждане на Награда за особен принос към китайската книга (Администрация по масово осведомяване...

0

Пѫтя на благородния човѣкъ

Очарованъ съмъ, че единъ отъ водещитѣ съврѣменни китайски културолози и великолѣпни познавачи на класическата китайска култура, Юй Циу-юй (余秋雨) възпитава у читателитѣ си усѣтъ къмъ приемственостьта като първостепененъ факторъ за дълговѣчность на една култура, и исторически идеализъмъ, който г-нъ Юй справедливо поставя въ основата на китайската „колективна личность“ – идеалния,...

0

Компютърът, видеоигрите и интернет

Автор: Вирджилиу Георги | превод от румънски: Кирил Синев В началото още трябва да се отбележи, че преоб­ладаващата част от твърденията относно последиците от телевизията върху човешкия ум са валидни и за ком­пютъра. И картината от екрана на монитора действа хипнотично, активира алфа-състояние на мозъка като в същото време потиска...

Любовта към детето 1

Любовта към детето

Тя започва преди зачатието. Зрелостта за семеен живот се обажда в сърцето първо с жаждата за дете. Зрелостта в любовта се явява в жаждата за неделимост – неделимостта на детето, в него майката и бащата изгубват границите помежду си, в него се сливат неделимо, в него няма половина и още...

0

Българска коледна песен

Посвещавам на книгите и библиотеките, изхвърлени на улицата след Десети $ Сутринта на 23-ти декември България осъмна в необикновена тишина. Най-ранобудните клошари, които зимният студ бе прокудил от леговищата с ледените си бодли, с учудване видяха около контейнерите пирамиди, но не от боклук, а от… телевизори. От най-старомодни, каквито само...

2

Душа под снега

Песен първа Виелице, завий, фучи, засипвай, света безумен в бяло погреби, косите на душата ми сиротна с надгробна нежност ослани! Като невяста, сведена без свяст над покосен любим, коси над мене, сестро, разпилей! И бавно ме затрупай във забрава и повече над мен не пей! О сняг, валѝ! Да спя…...

0

Печал по извора

Най-тъжния миг от живота ми бе, когато разбрах, че детството свършва; че къщурката с двете липи – тази първа, събрана в шепа сякаш моя България – трябва да бъде напусната. Оттогава детството се превърна в моя същинска родина, а аз – в бежанец от детството. Пак оттогава копнежът по тая...

1

За другата България

„Задругата“ от Добри Божилов Във всяко литературно произведение от класа има едно-единствено златно зърно, една-единствена духомисъл, в която е съсредоточена цялата сила на това произведение. Намерим ли го или намери ли то нашето сърце, ние сме постигнали най-важното за читателя – духовно единение с автора. Колкото повече такива зърна разронва...

0

Деидентификация (обезличаване чрез езикова злоупотреба)

Когато една дума не може да се „приватизира“ отведнъж (както „майка“, „баща“ и т. под.), тя се „клонира“. От една-единствена, майката става „биологична“, „приемна“ и т. н. Бих нарекъл това „деидентификация чрез нова дефиниция“, а на „ненаучен“ български – „обезличаване / обезсмисляне чрез езикова злоупотреба“. Когато настъпи окончателната деидентификация, майката...

0

„Легализация на педофилията“ (невъзможното словосъчетание)

„Легализация на педофилията“. Едно немислимо словосъчетание. Също като легализиране на убийството. Легализиране на кражбата. Легализиране на робството. За да стане „възможно“ то, необходимо е да се направи качествено ( ! ) видоизменяне на смисъла на думата „педофилия“ (убийство, кражба, робство и т. под.). Да се изкорми нейният общоприет смисъл и...

2

Мрежа, която премрежва очите

Промените от 1980-те насам са толкова огромни, че когато си спомням детството с неговия свят, хора, дори природа, имам чувството че съм живял на някаква светла, вече завинаги изгубена планета. Тягост и лекомислено веселие. И една изгубена дълбочина на погледите и думите… Познанието, идещо от сравнението е горчиво. Но основата...

0

Зимен прозорец

Сутрин, когато звездите изстиват, някой запалил е чудно кюмбе. Млечни сияния в стаята влива градчето, захлупено с бяло бомбе. Баба плете на миндера унесена зимен елек с цветове на зюмбюли. Къкри липòв чай. Ухае на есен в топлата кухня от ланшните дюли! Скачам до баба и мигом съглеждам плетката сребърна...

0

Старинната китайска култура и нейното значение за днешното българско общество

По-долу споделям думите на представянето на поредицата „Основни понятия в китайската мисъл и култура“ (кн. 1-9) на Семинара по културни взаимоотношения: 70 години дипломатически отношения между КНР и България (Институт Конфуций София, 11 декември 2019 г.) . Мисли за важността на отстояване на коренния и осветен от векове смисъл на...