Сън в алени покои

СЪН В АЛЕНИ ПОКОИ

Е-ЖУРНАЛ НА БЪЛГАРСКОТО АЛЕНОЗНАНИЕ

 HLMPAGE2

ЕДНО ОМАЙВАЩО ПЪТУВАНЕ В СВЕТА НА КИТАЙСКАТА КУЛТУРА

Журналът е посветен на най-великия китайски класически роман СЪН В АЛЕНИ ПОКОИ от Цао Сюецин и превода му на български език, както и неговата филмова интерпретация


РОМАН-ЕПОХА, КНИГА-ГИГАНТ НА КИТАЙСКИЯ ШЕКСПИР

„Ако ТАКАВА книга бе написана в българското средновековие, днес ние щяхме да знаем почти всичко за живота и културата на Второто българско царство「

дайю-погребва-цветчетата-02Скъпи читателю,

Представи си, че в българския 14-ти век, във второто българско царство, едно или две десетилетия преди да бъде превърнато то в съсипни, се е намерил велик българин с писателски талант, който трудно може да се побере във времето си. Този неизвестен писател е решил да увековечи цялото величие, блясък и възвишена култура на заможен болярски род — да събере в една книга всичко, което би искал да запази завинаги като квинтесенция на българския духовен живот, на българското изкуство и култура, на българските обичаи, бит и език. Искал е своя огромен роман, с пределна яснота, с филигранна поетична нежност и носталгична синовна обич, да събере, да запази и да предаде самия живот на своето време. Да го опише с тънките подробности на изкусния познавач и с богатия език на най-изящния ерудит, който един народ може да даде на потомците си.

Читателю, представи си, че тоя български писател наистина се бе явил тогава и бе написал такава книга … (Целият текст)


СЪН В АЛЕНИ ПОКОИ ОТВЪТРЕ И ОТВЪН:

КНИЖОВНИ ПРЕГЛЕДИ

Л. Н. Меншиков. Романът „Сън в алени покои「 — връх на китайската класическа литература

menshikovВ китайската литература романът се появява сравнително късно. Ако говорим за анонимния народен роман, породен от особено китайско сценично изкуство — шуошу („разказване на книга「), своеобразен театър с един актьор, — то първите сведения за него се откриват в исторически извори от ХІІ век. Разказвачите на книги (說書的) вземали някакъв добре познат сюжет, исторически или друг — от митовете, легендите или битовия живот — и върху основата му създавали сценарий. По този сценарий те водели своя разказ, който повтарял точно възловите моменти от сценария, но в промеждутъците си оставяли място за свободна импровизация. До нас са достигнали няколко такива сценария. През ХІV век народният роман пинхуа ляга в основата на авторския роман, предназначен вече не за слушатели, а за читатели, което изключва всякакви импровизации и вместо това изисква високо словесно изкуство. И действително, китайският авторски роман се явил като крупно литературно течение в епохата Мин, наречена така по името на тогавашната китайска държава (1368-1644). Романът бързо изтласква назад останалите литературни направления от този период (с изключение може би на драмата) и много често епохата Мин се нарича епоха на великите романи. (Целият текст)


Дилан Шор: Красотата, скрита в „изгубеното「 време — Сън в алени покои от Цао Сюецин


dylan_suher
  „Алените покои「 представляват драгоценни записки за живота на богато китайско семейство в началото на 18-ти век; в романа са достоверно изобразени неоконфуцианският консерватизъм на новосъздадената династия Цин и тревогите, вълнуващи образованата бюрокрация, стояща начело на държавата. Осъдените любовници на „Съня…「, Дзя Баою и Лин Дайю, са иконични за Китай, подобно на Ромео и Жулиета на Запад. …  Това, което най ме изуми докато четях книгата обаче, не е дължината ѝ. То е огромното разстояние между „Сън в алени покои「 и усета на съвременния човек. В контекста на словесната икономика на съвременния роман „след Lish「, в който всяка дума се претегля и отчита, драматичното хабене на думи в „Сън в алени покои「 е смайващо трудно за възприемане. Наясно съм, разбира се, че не всеки роман се върти около сюжета, но повечето романи обладават вътрешна сила, която тласка действието напред, някаква забързаност, независимо дали е производна на случващото се, на характерите или на темите, засегнати от творбата. „Сън в алени покои「, от друга страна, е невероятно самодоволен във вялостта на своето сюжетно развитие. Понякога романът със задоволство замразява действието и се впуска в дребните подробности на управлението на дома. Често пъти разказвачът на романа продължава напред с огромна неохота. (Целият текст)


 ДИАЛОЗИ

ИНТЕРВЮ ПО ПОВОД ПРЕВОДА НА РОМАНА «СЪН В АЛЕНИ ПОКОИ» НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

(Звукозапис за излъчване на 18, 25 юни 2013 г., Българска секция на Международно радио Китай)

zang-hua-011. Въпрос: Романът „Сън в алени покои「 заема видно място в историята на китайската литература и представлява върховно постижение сред произведенията на художествения реализъм. В него писателят от династия Цин, Цао Сюецин, е запечатал житейската съдба на богат феодален род и историята на неговия упадък. Бихте ли запознали накратко нашите слушатели със съдържанието на романа?
 
Петко Хинов: Често пъти съм се питал, защо именно „Сън в алени покои「 е книгата-символ, книгата-обобщение, книгата-огледало на китайското общество и култура не само през 18 век, когато тя е написана, а и досега? Мисля, че в отговора на всеки читател и на всеки изследвач на романа ще се отрази нещо различно и всеки отговор ще бъде правдив. Един сръбски философ е написал следното за Шекспир: „Аз не познавам Шекспир. Не бих и могъл да го познавам. Но той ме познава, той ме е описал, той е нарисувал тайните на душата ми по такъв начин, че докато го чета, сам себе си откривам в него「. Мисля, че същото може да се каже и за романа на Цао Сюецин — той носи читателите в себе си. Навлизайки в него, те навлизат в себе си. Затова той е четим и извън историческия си контекст.
В един по-външен план, „Сън в алени покои「 е роман-енциклопедия… (Целият текст)


Print Friendly, PDF & Email
close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!