Книга „Тропарионъ“, или допълнителни тропари

Тропари къмъ всички светци, които нѣматъ собствени тропари, творение на сестритѣ отъ манастира Св. Иоанъ Прѣдтеча — Слѣпче. Прѣводъ отъ македонски на църковнославянски: Петко Т. Хиновъ

Забѣлѣжка: Тропаритѣ сѫ подредени по гражданския (новъ) календаръ, въ съотвѣтствие съ тѣхнитѣ дати по църковния календаръ (напримѣръ, тропаритѣ отъ „юли“ започватъ съ 18 юни по църк. календаръ, съотвѣтствующъ на 1 юли по гражданския)

Страницата се обновява постоянно съ нови тропари

Тропарѝ мѣ́сѧца септе́мврїа

Тропарѝ мѣ́сѧца ѻ҆ктѡ́врїа

Тропарѝ мѣ́сѧца ное́мврїа

Тропарѝ мѣ́сѧца деке́мврїа

Тропарѝ мѣ́сѧца деке́мврїа дополни̑тельныѧ а҃

Тропарѝ мѣ́сѧца і҆аннꙋа́рїа

Тропарѝ мѣ́сѧца феврꙋа́рїа

Тропарѝ мѣ́сѧца ма́рта

Тропарѝ мѣ́сѧца а҆прі́лїа

Тропарѝ мѣ́сѧца ма́їа

Тропарѝ мѣ́сѧца і҆ꙋ́нїа

Тропарѝ мѣ́сѧца і҆ꙋ́лїа

Тропарѝ мѣ́сѧца а҆́ѵгꙋста

Print Friendly, PDF & Email
close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!