Траки или българи

4 Responses

 1. Петър Влахов says:

  Първите словени са именно българите, а прабългарите са просто нашите предци-българи. Това, което днес се нарича “славянски народи”, не е общност на кръвно родство (както показвати генетичните изследвания), а съществува поради старата българска книжовна основа. Няма писмени доказателства за съществуване на праславянски език. Единствения засвидетелстван древен писмен език на днешните славянски народи е стария български, от който вероятно произлизат негови местни разновидности, като сръбската или руската. Тази вероятност намира подтвърждение в случая с румънския език. Известно е, че допреди няколко века румънският език е бил около 70% производен от стария български литературен език, което показва, че съвсем не е необходим някакъв общ пра-славянски език, за да съществува езикова общност, от което следва допускането, че днешните славяни са общност, възникнала като резултат от делото на Светите равноапостолни братя Кирил и Методий, техните Свети ученици и останалите знайни и незнайни стари български книжовници-просветители.

  Съшествуват убедителни свидетелства за родството на езика на траките със стария български език. Да вземем например “Сердика” и “серди”, които са очевидно родствени на “сердце”- остарялата разновидност на думата “сърце”. Това е най-очевадния пример сред многото други.

  • Именно, именно! Сходно е положението във всички стари империи и могъщи държави. Защо е нужно “кръвно родство” – нима ние като православни християни трябва да сме родени израилтяни, за да бъдем един народ? Но ако изгубим духовното родство – кръвното ще е напълно безсмислено. Срещу тая безсмислица и написах това.

  • Що се отнася до румънския език обаче, допускате неточност. Той е производен на латинския, а славянобългарският му речников фонд се дължи на близостта и влиянието на старобългарската и среднобългарската култура върху румънската държавотворческа история. Среднобългарският е бил за румънците това, което е бил за нас гръцкият в дописмения ни период. Въпреки това влияние обаче, румънският не е и не може да е производен на старобългарския, бидейки коренно латински (това е граматическа констатация, която не подлежи на преоценка).

 2. Данаил В. Димитров says:

  Напротив латинският е бил за румънците (а всъщност власите-отново българско име) като “за нас гръцкия в дописмения ни период” понеже им е наложен като официален административен език след завладяването им от Рим. И въобще как може да се говори за “влияние на старобългарския когато сумарно България е била най дълго историческо време именно в днешна Румъния. Всъщност това е най устойчивата българска територия заедно с Мизия.

  Колкото до “единството на един народ” то то се проявява само в духа,а не в езика. Слава Богу св. цар Борис избра този дух да бъде православен.
  Единството на българския народ е в Светия Дух.
  Ако той ни напусне(или по точно ако ние го изоставим) ще изчезне и българския народ сякаш не го е имало, ако ще дори и китайците да проговорят на български.

  А старобългарският ще пребъдва до края на дните защото е божествен език, предназначен за богослужба. Той е единствения чист молитвен език. Ние ще изчезнем като народ, а него ще продължават да го говорят.

  Ето какви езикови парадокси!

  А в Вие напишете нещо за китайските мъченици за които у нас много малко се знае. Това е Ваша мисия, както и да напишете на китайците за нашите светии.

  Поздрави,
  Данаил Димитров (генетичен българин с еврейско име, гръцка фамилия и православен род)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!