Архимандрит Серафим – Избрани стихотворения

Дял първи. Песни за природата и за Твореца:

 •       1. първи откъс
  |
        2. втори откъс
  |
        3. трети откъс
  |
        4. четвърти откъс

Дял втори. По пътя на монаха:

 •       5. първи откъс
  |
        6. втори откъс
  |
        7. трети откъс
  |
 •       8. Дял трети. Стихотворения за майката

Дял четвърти. Копнеж по вечността:

 •       9. първи откъс
  |
        10. втори откъс
  |
        11. трети откъс
  |
        12. четвърти откъс
  |
        13. пети откъс

 

 •       14. Дял пети. Памет за смъртния час
 •       15. Дял шести. Празнични стихотворения
 •       16. Дял седми. Посвещения
 •       17. Дял осми. Басни
 •       18. Дял девети. Стихотворения за деца
 •       19. Дял десети. Преводни стихотворения
Print Friendly, PDF & Email
close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!