Св. Димитрий Ростовски

Из житието на Св. Макарий Велики        Живееше преподобни Макарий сам в една килия в голямата пустиня, а по-надолу от него, в друга пустиня, имаше манастир с много монаси. Седейки веднъж край пътя, старецът видя дявола да идва в човешки образ. Той беше облечен в рунтава кожена дреха и на всеки косъм висеше по една кратунка. Старецът му каза: „Къде си тръгнал, зъл дух?“ А той отговори: „Отивам да изкушавам братята“. „За какво са ти тези кратунки, които носиш ?“ — попита старецът. Дяволът отговори: „Нося на братята ястие.“ „Във всяка ли има ястие?“ — попита пак старецът. „Да — отвърна дяволът, — защото ако някому не се хареса едно, давам му друго и така наред, та всеки поне нещо да приеме.“ Като каза това, дяволът отмина. А старецът остана да пази край пътя, докато се върне. Като го видя да се връща, запита го: „Добре ли мина ходенето ти?“ А той отговори: „Зле! Как да е добре?!“ „Защо?“ — попита пак старецът. „Защото — отвърна той — всички монаси бяха зли с мен, противиха ми се и никой не ме прие. „Нима нямаш нито един приятел между тях?“ — каза старецът. Дяволът отговори: „Имам само един монах, който ме слуша и когато отида при него, върти се пред мен като фърфалак.“ Старецът попита: „Как се казва този монах?“ „Теопемпт“ — отвърна дяволът и си отиде. Дигна се тогава авва Макарий и тръгна за долната пустиня, където се намираше манастирът. Като чуха за това братята, излязоха да го посрещнат с палмови клонки и всеки приготвяше килията си, очаквайки, че старецът ще отседне у него. А той попита: „Кой е Теопемпт?“ и като му го показаха, отиде в килията му. Монахът го прие с радост. Когато започнаха да си говорят насаме, старецът му рече: „Как живееш, брате?“ Той отговори: „Добре, по твоите молитви.“ Старецът продължи: „Не те ли смущават някои лоши помисли?“ Братът отвърна: „Засега съм добре“, защото се срамуваше да изповяда своите нечисти мисли. Тогава старецът каза: „Ето, аз толкова години постя и се подвизавам и всички ме почитат, но и сега, на тия стари години ми досажда блудният бяс“. Като чу тези думи Теопемпт рече: „Наистина, отче, и аз съм силно обхванат от любодейния дух“. А старецът продължи да го разпитва, търсейки и други мисли, които погубваха душата на брата, докато той не му изповяда всичко. След това преподобният го попита: „Как постиш?“ Той отговори: „До деветия час“ (3 часа след обед — б.пр.). Свети Макарий му каза: „Пости до вечерта и учи наизуст Евангелието и други свети книги, за да се упражняваш винаги в богомислие. И ако ти дойде лош помисъл, не го приемай. Никога не допускай умът ти да слиза надолу, към земното, но винаги да бъде насочен нагоре, към Бога и Бог ще ти помогне.“ Така светият старец, като утвърди брата, се върна в своята пустиня. И пак, като седеше веднъж край пътя, видя да минава дявола и го попита: „Къде отиваш?“ А той рече: „Отивам да изкушавам братята“. И като каза това, отмина. Когато се връщаше, свети Макарий отново го попита: „Как са братята?“ Дяволът отговори: „Всички бяха зли с мен. Даже и онзи, който по-рано ми беше приятел и ме слушаше, сега се е развалил от някого, никак не ме слуша и е станал по-зъл към мен от всички. Затова се заклех да не ходя вече там, или чак след дълго време.“ Като каза това, той си отиде. А свети Макарий се завърна в своята килия.
        Веднъж преподобният се молеше на Бога и чу глас, който му каза: „Макарий, ти още не си достигнал мярката на двете жени, които живеят заедно в близкия град.“ Като чу това, старецът грабна тояжката си и тръгна за града. Той намери дома на двете жени, почука на вратата и веднага едната от тях излезе и го прие с голяма радост. Като извика и двете, старецът им каза: „Заради вас предприех този голям труд. Заради вас дойдох от далечната пустиня, за да разбера какви са делата ви. Разкажете ми за тях без да скривате нищо“. А жените му отговориха: „Повярвай ни, свети отче, че и до днес ние сме подчинени на волята на мъжете си. Какви дела търсиш от нас?“ Ала старецът не отстъпваше, молейки ги да му открият как се трудят за своето спасение. Най-сетне те склониха и му казаха: „Ние не сме роднини, но се случи така, че се омъжихме за двама братя и заедно с тях петнадесет години живеем в една къща, без да си кажем нито една зла или скверна дума или обида, нито пък някога сме се скарали и до днес живеем в мир. Бяхме се уговорили да оставим своите съпрузи и да отидем да живеем при светите девици, които служат на Бога, но не можахме да измолим от мъжете си да ни пуснат, макар да ги увещавахме с много сълзи и молби. Като не получихме желаното, дадохме обет пред Бога да не кажем занапред нито една празна дума до смъртта си.“
        Като чу това, св. Макарий каза: „Наистина Бог не гледа дали си девственик или женен, дали си монах или мирянин, но търси доброто желание и го приема като извършено дело. И според произволението на човека му изпраща Дух Светии, Който действува и ръководи живота на всеки, желаещ да се спаси.“

Съдържание

 


© Православна беседа: pravoslavie.domainbg.com