НОВОМЪЧЕНИЦИ И ИЗПОВЕДНИЦИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

Последна промяна:
2005-09-24 16:13

Бърз преход по страниците на «Православна беседа»

«Ублажавай искрено преподобномъченика, за да станеш мъченик по добронамереност и да премине животът ти без гонение, без огън, без бичуване, и да се удостоиш с почитта на тези мъченици» (св. Василий Велики)
С ЛЮБОВ ПОСВЕЩАВАМЕ ТАЗИ СТРАНИЦА НА НЕПРОСЛАВЕНИТЕ ВСЕ ОЩЕ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ НОВОМЪЧЕНИЦИ И ИЗПОВЕДНИЦИ

Български новомъченици от времето на турското робство | Четива, посветени на църковно-богослужебната прослава на св. свещеномъченик Висарион Смолянски | Български новомъченици от времето на комунистическия режим | Руски новомъченици и изповедници, просияли по време на комунистическото гонение срещу Църквата в Русия | Балкански новомъченици от времето на турското робство |

      Отделните откъси, с които разполагаме, трудно могат да се нарекат Жития. Те са отломъци от едно забравено минало, чиито следи вече почти не личат. Но дори и най-нищожните и най-невзрачните от тях, пръснати из разнообразните исторически извори, са елмази, сияещи с духовната красота на мъченичеството и изповедничеството. За мнозина от тях е несъмнено, че са приели венеца на мъченичеството и са наши горещи ходатаи пред Бога. За други, чийто подвиг е останал за нас скрит, не е възможно да съдим другояче, освен чрез предположения и аналогии със сходни случаи от житията на древните светци. Но техните страдания на православни християни неминуемо са принесли духовни плодове за вечността и за самите нас, които молитвено ги поменаваме. Не трябва да забравяме, че мъките на верните православни християни винаги са семе...
     Предложените четива изнасяме почти дословно, според както те са предадени в използуваните от нас извори. На места само сме внесли промени за повече яснота и гладкост на речта, съобразно съвременния български език.

Последният Търновски патриарх, св. Евтимий, за сетен път благославя паството си, отправяйки се на заточение. — Стенопис от притвора на катедралния храм в гр. Велико Търново

Статии

Триадицкий епископ Фотий. Страдалец и покровител на българската земя (за свети патриарх Евтимий)
Смисълът на богослужебната прослава на най-новите мъченици на светата Православна Църква (rus)
Константин Каварнос.
Значението на новомъчениците в живота на Православната Църква (rus)
Триадицкий епископ Фотий. Българската святост и ние
Юрий Максимов. Светци на Православната Църква, обърнали се от исляма:
Свети Константин Агарянин | Св. Ахмед Калфа | Св. Абу Тбилиски | Св. Варвар, покаялият се разбойник | Светите Петър и Стефан Казански | Св. Авраамий Болгарски | Преподобни Серапион Кожеозерски

„На първо време турците избили много български народ по градовете заради християнската вяра, но хората от простота и небрежност не описали страданията им и така от род в род страданията и имената им преминали в забрава“

Паисий Хилендарски, „Славянобългарска история“ (София, 1972, стр. 126)

Св. свещеномъченик Висарион Смолянски

Четива, посветени на църковно-богослужебната прослава на св. свещеномъченик Висарион Смолянски

Слово на Триадицкия епископ Фотий на Литургията в деня на прославлението на св. Висарион Смолянски, 29 юли/11 август 1999 г.
Похвално слово за св. Висарион Смолянски
Прославлението на св. свещеномъченик Висарион Смолянски
Бденна служба в чест на св. свещеномъченик Висарион (на църковно-славянски език) pdf 1117 K
Акатист към св. Висарион Смолянски (на църковно-славянски език) pdf 548 K

Архимандрит Трифон (Туркестанов). Положението на християните в мюсюлманската държава съгласно шариата

Какво ни дадоха православните поклонници от САЩ? (пътепис)

Какво очаква взорът на пътуващия из една земя, покрусена от половин вековна война — България след войната на мнозина от българите против Бога и Църквата?… С какви нагласи дохожда вярващият всред предели, опустошени от половин век безбожие? И още: какво друго, освен рани и белези можехме да покажем ние, ощетените от тая война, на православно вярващите, дошли от „страната на незалязващите мечти“, към която се втурнаха стотици хиляди българчета на невъзвратим гурбет? >>>

 

Български новомъченици от времето на комунистическия режим

Четива, посветени на убитият през 1948 г. Неврокопски митрополит Борис: Мъченишки кръст. Животописни бележки за Неврокопския митрополит Борис | Пламенен родолюбец и радетел за чиста и нравствена младеж |

Архимандрит Калистрат (Наков)
Свещеник Иван Тодоров от с. Тръстеник
Свещеник Николай Йотов от с. Батолци

Български новомъченици от времето на турското робство:

По дирите на българските новомъченици

І. Въведение: Лазар и богаташът в българската история през ХІV–ХІХ век

Пет века православният българин е бил в положението на бедния Лазар. Покрит със струпеи, лежащ край трапезата на богатия друговерец и петимен да вкуси трохите ù — тъй е живял той през ония векове. И малкото му весели дни, на църковни и народни празници, често пъти са били помрачавани: тъкмо на тия светли дни, особено на Великден, всяка година са ставали помохамеданчвания. Между двете основни „народности“ в империята — мюсюлмани и християни — зеела голяма пропаст. >>>

ІІ. Лето 1876, ч. 1.

Записана в историческата ни памет като „кървава“, годината 1876-та става предмет на разноречиви оценки при опитите да бъде осмислена в духа на последвалите „модерни свободни времена“ и нейното християнско значение сякаш и до днес си остава неразкрито. Защото, ако откъснем събитията в тая година от общия ход на историята на ислямските завоевания, ако отделим страданията на българите-християни в 1876 г. от всички останали техни страдания под мюсюлманско иго, ако преиначим истината за религиозното гонение (за кой ли път!) на „правоверните“ срещу „гяурите“ — тогава мъченическо величие на тая година ще остане незабелязано и духовната светлина, струяща от нея, ще остане завинаги похлупена под крина на атеистичния рационализъм. >>>


Новомъчениците на българския род
Плод от застъпничеството на светите български новомъченици, пострадали за св. Православие през турското робство.
Житие на св. патриарх Евтимий Търновски
Житие и страдание на света великомъченица Злата Мъгленска (вж. също Акатист към св. Злата)
Житие и страдание на светия мъченик Йоан Търновски
Страдание на Гана Кривенска
Страдание на Петко Бегликчи от Калофер
Житие на мъченица Рада Пловдивска и нейните три деца
Страдание на войника Стайко
Страданиe на братята Борис и Серафим (1913 г.)
Житие на свети мъченик Николай Нови Софийски

Балкански новомъченици от времето на турското робство:

Житие и страдание на новия преподобномъченик Евтимий
Житие и страдание на светия мъченик Йоан Янински

Руски новомъченици и изповедници, просияли по време на комунистическото гонение срещу Църквата в Русия:

Светите царски новомъченици
Житие и завети на светия новомъченик свещеник Василий Соколов

Новомъченици, просияли в наши дни:

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.