Category: Поезия

Ден на труда

Днес моето златно момиче,отново рожденица стана!Отлитат годините, тичатдецата ни в двора засмяни. Днес моята златна женане нова започва година,а рожба четвърта донасяна малката наша родина....

Смирението идва…

Смирението идваневидимо при тоякойто осъзнае,че то е Божий дар,и че за тоя дартой е напълно недостоен.То е невидимонапълно — като любовта.То е безплътнокато нея —...

България

Честност,трудолюбие,чистосърдечие,простодушие и свян.Съвест,жизнелюбиеи вреченостна народен идеал. Щедрост в бедност,целомъдрие,милост,вярност,гостолюбие,бодър уми книголюбие… Казват, „Времетое друго!“Вятър времето!Погубихмезлатниядуховен плуг,нивата обрастес тръне,в тъмен страхдушитетънат,и опоскана Българияне намира пътназад към...

При зори

ПРИЗОРИ Призори приливиприказ сияйнапръска зоратав примръзнали гранки. Приказки простиразправя пробудена,притчи призѝвнопреплита-плете. Пристан сияенад пръсти преплетени,пристан прозрачна —родно небе,призрачна пропастприбира нощта… Пролет приижда,прелива, плетепрѝзорно булоот прежда...

close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!