Неразрешениятъ все още въпросъ за българския правописъ

2 Responses

  1. Червенковъ says:

    Хубаво, че сте прѣпечатали текста на Младеновъ. Нуждно е обаче да го коментирате подробно. Критикитѣ въ уводния абзацъ трѣбва да бѫдатъ обосновани. Мене ме подразни тази за вѫтрѣшната противорѣчивость, защото такава, мисля, нѣма. Отъ една такава обосновка може да тръгне и полезна дискусия.

    • Благодаря Ви за небезразличието! Тъкмо написахъ единъ обстоенъ отговоръ, и screensaver-ътъ ми се спусна и затри цѣлия ми трудъ. Затова отговарямъ прѣдѣлно сбито: противоречието е въ смѣсване на фонетиченъ принципъ съ етимологиченъ (ѫ/ѭ), а особено въ субективната мотивация, подчертано емоционалната ѝ защита съ аргументи отъ областьта по-скоро на религиознанието (“истински правопись”), отколкото на опрѣдѣлена научна позиция. За менъ правописътъ на Пенчо Славейковъ е своеобразенъ по единъ типично балкански начинъ. Критиката на нѣкои страни на промѣнитѣ на министъръ Иванчовъ е основателна, но като цѣло статията за менъ не е приемлива именно поради субективизма си и едно демонстративно самочувствие, което парира евентуални логични въпроси по сѫщия начинъ, по който Славейковъ младши е “париралъ” поетическото творчество на Вазова. Съжалявамъ, но не бихъ могълъ да напиша повече тука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!