«Заличаването» на стенописа на новия храм «Света Петка» в Севлиево