Жития святых

Царство же и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство - царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему (Дан. 7:27).

 

Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы


Архимандритъ Агапитъ (Бѣловидовъ). Житiе преподобнаго Амвросiя Оптинскаго

Жития болгарских святых

Житiе преподобнаго отца нашего Iоанна Рыльскаго, изложенное по руководству Четьихъ-Миней св. Димитрiя Ростовскаго

Житие и жизнь преподобного отца нашего Иоанна Рыльского, написанное киром Евтимием, патриархом Тырновским

Архимандрит Серафим (Алексиев). Святой Иоанн Рыльский и его значение для болгарского народа

Повесть о св. двадцати шестых Зографских мучеников

Архимандрит Серафим (Алексиев). Житие святого равноапостольного князя болгарского Бориса, крестителя болгар

Бог, Който „произведе от една кръв целия човешки род да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване“ (Деян. 17:26), не преставаше през вековете да се грижи за всички народи, а свидетелствуваше за Себе Си с благодеяния, като им пращаше от небето дъждове и плодоносни времена и изпълваше сърцата им с храна и веселост (Деян. 14:17). И всичко това Той правеше от любов към тях, „за да търсят Господа, та не биха ли Го някак усетили и намерили, макар Той и да не е далеч от всекиго измежду нас, защото ние чрез Него живеем и се движим, и съществуваме“ (Деян. 17:27-28). В благостта Си Той промисли и за българския народ. След като този народ се бе настанил в границите на днешното наше отечество, Бог благоволи да издигне сред хановете му св. цар Борис, когото подбуди да просвети със светлината на Евангелието своята страна, тънеща дотогава в мрака на езичеството. >>>

На главную


© 2001—2005. Православна беседа, русская версия. Перепечатка материалов разрешена при условии указания ссылки на автора, название и адрес сайта pravoslavie.domainbg.com/rus. Если Вы хотите получать известия о новых поступлениях на нашем сайте, напишите нам по адресу pravb(@)bulpost(.)net (вводя адрес удалите скобки), а в поле subject напишите SUBSCRIBE-RUS.