Последна промяна:
2005-08-03 9:52

С общо богослужение изповедниците на чистото православие от различни поместни църкви прославиха Бога

Днес, когато лукавото икуменическо лъжеединство е впримчило в мрежите си почти всички официални поместни православни църкви, всяка проява на истинско единство в Христа е особено отрадна и вълнуваща. По Божие благоволение ревнителите на чистото Православие от различни националности все по-често търсят контакти помежду си, оказват си братска помощ, влизат в молитвено и богослужебно общение. Такива ра­достни мигове донесе през миналото лято срещата на архиереи от три поместни православни църкви, остана­ли верни на праотеческата вяра. Това бяха Берлинският архиепископ Марк от Руската Православна Църква зад Граница, митрополит Киприан, ог­лавяващ Гръцкия Старостилен Си­нод на Противостоящите и епископатът на Румънската Православна Цър­ква на Стария Стил, начело с митро­полит Власий, които от 2/15 до 7/20 август 1992 г. в общи богослужения прославиха нашия Господ и Спаси­тел Иисус Христос.

Повече от половин век изповед­ниците на праотеческата вяра, не пожелали да правят компромиси с чис­тотата ù, носеха теготите на изолаци­ята и самотата и сред свои, и сред чужди. Мнозина от тях поеха кръста на верността към Истината без дори да знаят, че съществуват и други като тях. А и когато научаваха, можеха единствено да се молят един за друг, без да имат възможност зримо да осъществяват съборността на Св. Православие в днешно време.

През целия този период тия хора, направили крачка встрани от мътния поток на отстъплението и заклеймени от верноподаниците на икуменизма като разколници, възнасяха молитви за единството и единението на братята православни — но единство в истината на праотеческата им вяра. И Всемилостивият Бог не презря молитвите на верните си чада, като ги дари в промислено от Него време с възможността зримо да съмолитствуват, да Му принесат без­кръвната Жертва заедно — в един ол­тар и на един жертвеник.

В началото на гостуването си в Румъния архиереите разгледаха мно­жество старостилни църкви и посети­ха шест старостилни монастира. Го­ляма част от техните монаси са дока­зали с изповеднически подвиг и мно­го страдания верността си към чисто­то и неповредено Христово учение. Игумения Макария от монастира „Рождество Богородично“, напри­мер, е прекарала 30 години скрита в гората заедно с една друга монахиня, като само веднъж в годината свеще­ник им е носил Св. Причастие.

На 3/16 август, неделя, митропо­литите Власий и Киприан, архиепис­коп Марк и румънските епископи Демостен и Пахомий отслужиха Св. Ли­тургия в мъжкия монастир Кукова. С възгласа „Христос посреде нас“ те се причастиха от една Чаша в светия олтар. Радостта на стеклото се огромно множество богомолци бе пълна. И тоя монастир има свидна реликва на подвига за Христа — кладенец, в който през 1936 г. са били хвърлени петима миряни, защото не се съгласили да приемат календарната реформа.

Тържествена архиерейска литургия бе отслужена и на празника Св. Преображение Господне в Преображенската Света Обител в Слатиоара. Архиереите от трите църкви бяха в съслужение с над 70 свещеника и 30 дякона. Над 7500 богомолци присъстваха на това отрадно събитие и „единеми усти и единим сердцем“ славеха Бога. Единството на Православието, засвидетелствувано в Истината на вярата и в подвига на изповядването ù при всички обстоятелства и на всяка цена, тържествуваше за слава Божия.

Дано по молитвите на светиите Господ да удостои и нас с такава милост и радост!

Бележки

1. Името на документа съответствува на страниците в оригиналния брой на списанието, а директорията и поддиректорията в хипер-адреса — на годината и броя.


© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.