КАВУРСКОТО ГРОБЕ

Между Девин и с. Настан се намира местността Забрал, наричана от помохамеданченото население Кавурското гробе. Следите от стари гробове тук личат и досега.

Когато започнало помохамеданчването на околните села, на това място били доведени всички онези, които отказвали да приемат исляма. Най-напред били изклани поповете и първенците. Когато това не дало никакъв резултат, започнала сеч и над останалите. След това кръвопролитие упорството на местното население било сломено и то приело мохамедhttp://petkohinov.com/)