ГЯУР ДЕРЕ

Било по Великден. Когато жителите на с. Загражден се намирали в църквата, дошли турци и изловили всички. Събрали ги в черковния двор и им предложили да приемат мохамеданството. Българите се възпротивили. Тогава по нареждане на турския началник бил заклан поп Стоян Пливански. Останалите, които упорствували, били навързани и откарани към Момчилград. Там те били помохамеданчени и върнати обратно. След това била съборена църквата и издигната джамия.

По-късно били изловени онези от жителите, които избягнали помохамеданчването, закарали ги в едно дълбоко дере и там ги питали кой ще приеме исляма. Онези, които отказали да приемат мохамеданската вяра, били изклани. Броят на убитите бил с хиляди. От обилната кръв реката потекла червена. Оттогава местността била наречена «Гяурhttp://petkohinov.com/)