Ктиторство и благоукрасителство


Любовта на българите към Божия храм

       По разказа, предаван от дяда Нача на своите домашни още на живот, старата църква, съградена 1743 г., е работена нощно време, когато е била правена къщата на Басмаджиоглу в най-близко съседство с нея. Денем дюлгерите са работили къщата, а нощя — църквата, която бе една малка, съзидана в земята сграда с комин, като всяка къща. Тя се е наричала папаз-еви, т.е. попска къща, за да не би фанатици турци да я съборят, защото не са търпели християнски храм “да скверни” цветещия тогава мохамедански град (Ст. Загора). Богомолците не са били канени да идват на служба в тази първа църква с клепало, дори дървено, но чрез клисар, т.е. църковен слуга, който е бил длъжен да ги свиква от къща на къща с чукане на тhttp://petkohinov.com/)