Последна промяна:
2005-08-03 9:52

Търновский митрополит Иларион Макариополски

Изложение за страданията на Българския народ от гърците, подадено до великия везир в 1845 г.

Високата Порта не е сторила добре, дето чрез коварството на фанариотите подчинила българското духовенство на гръцкото. Защото гръцкото духовенство си направило плана да съедини и въоръжи всичките христиански народи против правителството. Това духовенство се е трудило да направи това, старае се и до сега и всеки ден успява. Най-голямото му средство, с което си служи е това, дето е можело да натрапи езика си върху тези народи и да ги привърже о гръцкия народ. То е привлекло албанците и куцовласите, останали са само българите, но и тех с голяма сила се старае да погърчи, като ги кара да си оставят езика, а да учат гръцкия и да го въвеждат в църквите си. В Тракия и Македония от христианското население най много са българите, но не им е позволено да четат в църквите си по своя език. В България и Тракия на погърчените българи дават титула «благородие»; а които българи не искат да учат гръцкия език, те ги ненавиждат, преследват, наричат ги варвари и се обръщат с тях като с роби. А който българин им се съпротиви на това, гърците с един или с два подписа изпровождат го на заточение. По тази причина от Търновския митрополит Илариона пострада архимандрит Онуфрий от Казанлък, а от сегашния митрополит Неофита — архимандрит Неофит, както и от Дряново архимандрит Максим, а поп Илариона изпроводиха в манастиря му. А други двама отровиха: иеродякона Дионисия от Котел в патриаршията и архимандрита Даниила от Казанлък в Битолската митрополия, на които единствената вина бе тази, че са искали да станат владици. Гръцките владици как управляват народа, това донейде знае В. Порта. Ефорите в патриаршията са най-безчестните человеци, на които в ръцете се намирва народната каса; никой от народа не ги е избирал, нито ги някой знае. Продават епархиите на търг, без да питат за това някого, или пък някому сметка да дадат. Народът само това знае, че една епархия е длъжна 500,000, друга — 300,000, а третя — 200,000 гроша, и той винаги плаща тези дългове и никога не може да ги изплати. Ако някой ги попита, що става с тези пари, те обвиняват правителството и казват, че ги дават на безчеловечните турци, за да закрилят христиените. За да съберат тези пари от сиромасите, гръцките владици употребяват всякакви безчеловечни средства: бият христиените, затварят ги, продават им всичко, що имат, като: дрехи, съдове и друга покъщнина, за да си заплатели на владиката владишнината. На един грък, безчеловечен владика, дотам достигнало жестокосърдието, че по негова заповед продадено било на една вдовица единственото менче, когато си варяла в него гозба за петте си сирачета; пратеният владиков гавазин откачил от веригата менчето, изсипал всред къщи гозбата и го отнесел да го продава.

Може Портата да се учудва как тези человеци не се оплакват на правителството, та търпят тези мъки. Но на кого да се оплачат? На аените ли? Те с владиците едни други се защищават. На Портата ли? Но тя ги изпроважда до патриаршията, която както си иска, тъй  изопачава работите, че и Портата я слуша. Ако някой се покаже равнител и иска да защити сиромасите аените пишат на Портата, че този человек е бунтовник и противник на царството и най-после го изпроваждат на вечно заточение. По този начин владиците са намирали възможност от една страна да мамят Портата, а от друга да плашат народа. И тъй, никой не смее да се окашли, нито за брата си да се помоли да го избави от заточение, защото и него ще постигне същата участ. Ако не би този страх, кой можеше да търпи таквизи безчеловечни и беззаконни владици. Тяхното определение е противно на църковния закон, защото един владика трябва да знае езика на народа, за да го поучава, съветва, за да изпълнява длъжностите си към Бога, царя и ближния си; а нашият народ от тези работи нищо не знае, понеже владиците му не знаят нито езика му, нито езика на турците; но само едно знаят: филотимо — пари за владиката.

В църквите ни четат гръцки, говорят гръцки, и никой нищо не им разбира. Но кой народ, който си има всички книги на езика си, може да търпи такова поношение и такива укори на вярата си? Кой мюслюманин може да търпи да го възпират да не се моли Богу в джамията на своя език, или имаминът да му чете по китайски или по еврейски? Това обаче търпят само българите и то само да не би правителството помислило, че имат зло намерение.

Но сега се умножи злото: наченаха и народът да гърчеят, подмамят българските младежи да ходят в Гърция да се учат. И там що научават? Катихисват ги да оставят бащина си език и да се съединяват с гърците, защото те щели да освободят българите от турското правителство. Това го правят, за да стане гръцкият народ голям, от които европейските народи да се боят, и един ден да подигнат бунт против турците и да завладеят царството им. Гърците чрез духовенството си се стараят даhttp://petkohinov.com/)