По следите на българските новомъченици
документи и материали за страданията на православните българи под мюсюлманска власт

[Страницата се изгражда постепенно. Възможни са по-сетнешни изменения на поместените вече четива]


Местата в документите, където се съдържат податки за мъченичество или говорят за ислямизационните склонности на мохамеданите, са подчертани от нас — Православна беседа.

Положението на християните под мюсюлманска власт

Архимандрит Трифон (Туркестанов). Положението на християните в мюсюлманската държава съгласно шариата
Ислямът и асимилаторската политика на османската власт: а) ислямът и постулатът за „свещената война“ б) политика на ислямизация

Помохамеданчването: официална политика на мюсюлманската власт

Опити за насилствени помохамеданчвания през 1876 година (около Априлското въстание)

Бележки

Основни източници:
1. Проф. Петър Петров. По следите на насилието, т. І (С. 1987) и т. ІІ (С. 1988). Издателство «НАУКА И ИЗКУСТВО»

Речник на употребените турски думи и термини

Съдържание

 


© Православна беседа: pravoslavie.domainbg.com