Вестник «Зорница»


ИЗЛОЖЕНИЕ НА АМЕРИКАНСКИЯТ ГЕНЕРАЛЕН КОНСУЛ ВЪРХУ ПОСЛЕДНИТЕ СКРЪБНИ СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ

[ОТКЪСИ]

Читателите ни трябва да знаят, че в последно време две отделни европейски комисии са били изпратени, за да изследват от близо станалите скръбни събития в България. Едната от тези комисии бе английска, на челото на която бе г-н Беринг, 2-й секретар на английското цариградско посолство, а другата американска, на челото на която бе г-н Скайлер, генералний консул и 1-й секретар на американското цариградско посолство. Последният бе придружен от дописниците на „Ню Йорк Хералд“ и на „Къолиише Цайтунг“ в изследуванията на окръжията пловдивско, т пазарджишко и на Бояджик, а в изследуванието на окръжията габровско и севлиевско от принц Церетелева, секретар на руското цариградско посолство и привременен вицеконсул в Пловдив

„Аз съм посетил, казва той, градовете Едрене, Пловдив и Т. Пазарджик и селата Перущица, Кричим, Пещера, Радилово, Батак, Калаглари, Панагюрище, Копривщица и Клисура. От онова, щото съм видел сам, и от изпитите, които направих, аз намерих следующите фактове:
      През последната зима и пролет няколко агенти са били изпратени от бълг. комитет в Букурещ, за да повдигнат българите против тур. правителство, които са намерили прием у по-(младата част от населението. Понеже съзаклятието е било издадено, въстанието се появява преждевременно на 19 и 20 априлия в селата Панагюрище, Клисура, Копривщица, Ново Село, Белово и може би в още 1-2 други села. В това време голям ужас е имало в Т Пазарджик и в Пловдив, много телеграми са се изпратили на Портата от местните власти за редовна войска, но тя след няколко време им отказала. Пловдивските и едренските бейове тогава зели управлението в ръцете си и въоружили турското население по градовете и селата, на което са доставили оръжие от Едрене и от Ц/град Тези въоръжени мюсюлмани, наречени башибозуци, заедно с няколко редовна войска са били изпратени в българските села, за да потъпчат въстанието.
      Почти всичките села, които са били (нападнати от башибозуците, са били ограбени и изгорени, също и онези, които са били изоставени от изпоплашените им жители. Жителите на някои села, след като са претърпели големи мъки, са били изклани. Обезчестения е имало не само на жени и момичета, но и на лица от другият пол
      Числото на селата, които са били изгорени съвършено или отчасти в окръжията Пловдивско и Т. Пазарджишко, е поне 65. Църквите и училищата им са изгорени с газ и с барут, олтарите им срутени, иконите им избодени с копия и светите им места осквернени по разни начини.
      Освен селата, 4 манастира са били изгорени — „Св Теодор“ при Перущица, „Паная“ и „Св. безсребреници“ при Кричим; и „Св. Никола“ при Калугерово.
      Турците казват, че много от тези села са били изгорени от въстаниците с цел да принудят българските жители да се присъединят с тях. Аз не можах да намеря, че това е така, освен в 2—3 случаи, но и тука доказателството е твърде слабо В Белово въстаниците са изгорили станционата, в която няколко заптиета били прибегнали.
      Твърде трудно е да се определи числото на българите, които са били избити през няколкото дена на смущението, но аз съм наклонен на 15000 като най-долното за окръжията, които споменах.
      Начинът, по който войските извършили делото си, ще се види от няколкото подробности, събрани на мястото от лица, които са се избавили от кланието.

[Бр. 35, 27 август 1876]

Съдържание

 


© Православна беседа: pravoslavie.domainbg.com