Статии от в-к «ДЕН»


НОВИНИ ИЗ БЪЛГАРСКО

[ОТКЪС]

      Пишат от Свищов до един сръбский вестник, 31 майя:
      „Габровските пътища са развалени; много търговци от тоя град биле закарани в Търново, дето имало затворени до 600—800 души. Голям смрад се усеща около Търново от лешовете на убитите, които се търкалят по полетата. Башибозуците, като не могат да се противят на въстаниците, колят жените и децата по селата. Фанатизмът на турците е прекален; обезчестяват деца от 6 години и ги колят; не могат се описа насилствата, които се извършват от тях.
      Предводителят на габровската чета Цанко Дюстабанов пак е ранен и неговата чета се сдружила с другите чети на бунтовниците, които се сбрале на куп.
      Девойките и калугериците от Ново Село, които [ги] поробиха черкезите, биле продавани по 50 лири всякоя. Някой си прочут разбойник, Узун Мехмед, когото Фазлъ паша пуснал от затвор, предвожда една чета башибозуци, коя (то) ходи да граби и да коли по българските села.
      Търговци, които са дошле тука, разказват, че четата на Хр. Ботев отишла във Враца и тамо е имала сбиване с царската войска. Битката траяла 10 часа. Загубите и от двете страви били големи.
      Троянският монастир бил заобиколен от Фазлъ паша. Ако и да нямало там въстаници, но Фазлъ паша заповядал да го бомбардират.“
      Според нашите сведения воеводата Дюстабанов бил хванат и затворен в Търново.

[Бр. 32, 16 юни 1876]


НОВИНИ ИЗ БЪЛГАРСКО
8-й Юлия 1876 Одрин,

[ОТКЪСИ]

      Тия дни на мнозина чиновници турци от нашият вилает се раздадоха разни нишани (декорации) от правителството за заслугите им, които му направиле в последнята размирица в нашият вилает. Забележете, че мнозина от наградените са се отличиле със страшни и отвратителни убийства и грабежи. И действително, башибозуците не са имале и нито пък имат някоя благородна цел, освен да грабят, събличат и убиват гяурите, та ако ще би те и най-мирните да са. Всичките башибозуци с тая цел се записват.
      Повече от 800 българи от всичките класове на обществото лежат сега в тъмниците на градът; кога ще са изпита давията им, това се питат хората от един месец насам. Давно благоволят министрите на правосъдието да ускорят работите си, за да повърнат на челядите им толкоз невинни жертви на чуждите интриги…
      Пътниците, които пристигат от Пловдив, Т. Пазарджик, Сливен и другаде, разказват, че много български деца — момчета и момичета, биле изгубени, освен избиените, без да се знае на къде са. Мнозина уверяват, че някои от тях са затворени в турските къщя, за да ги потурчат, други пък са откраднати от черкезите, които ги носиле за продан в Азия.
      При всички заповеди и запрещения на Средочното правителство башибозуците следват да правят злоупотребления. Благодарение на фанатизмът, които им дават турските вестници, те толкова са разпалени, щото не гледат на кого пушкат. Като отивале от Пловдив за Пазарджик с железницата, башибозуците хвърляле с пищовите си върху българите, които работели по нивята си, а в средецкият санджак изгориле и ограбиле около 40 български села.
      От същите пътници се научаваме, че в Пловдив са осъдиле на смъртно наказание около стотина души от затворниците, от които повечето биле учители, търговци и свещеници от пловдивската и т. пазарджишката каза
.

[Бр. 40, 14 юли 1876]
     

Съдържание

 


© Православна беседа: pravoslavie.domainbg.com

/20/1876/v-k_den_1876.html, 20:35:44