Сборник
посветен на страданията на православните българи в 1876 г.

[Страницата се изгражда постепенно. Възможни са по-сетнешни изменения на поместените вече четива]


Местата в документите, където се съдържат податки за мъченичество или говорят за ислямизационните склонности на мохамеданите, са подчертани от нас — Православна беседа.


Положението на християните под мюсюлманска власт

Архимандрит Трифон (Туркестанов). Положението на християните в мюсюлманската държава съгласно шариата
Опити за насилствени помохамеданчвания през 1876 година (около Априлското въстание). Вж. също: Ислямът и асимилаторската политика на османската власт

Избрана публицистика за Априлското въстание в 1876 година

Д. Макгахан. Турските зверства в България(Писма на спец. кореспондент на Daily News Д. Макгахан) — 1876 г.
Статии от вестник „Ден“
Вестник „ХІХ-й век“: Теглилата и амнистията | Злоупотребленията в Шумен и околността | Сопот, 18 ноември 1875 г.
Дописка на вестник „Напредък“, бр. 82, 21 февруари 1876 г.
Вестник „Напредък“: Една человеколюбива покана (бр. 97, 4 септември 1876)
Дописка на вестник „Напредък“: Глас за нещастните (бр. 105, 29 октомври 1876)
Дописки на вестник „Източно време“.
Вестник „Зорница“. Изложение на американския генерален консул върху последните скръбни събития в България
От вестник „Български глас“

Свидетелства за мъченици от времето на въстанието

Вж. по-горе: Опити за насилствени помохамеданчвания...

Основни източници:

1. Проф. Петър Петров. По следите на насилието, т. І (С. 1987) и т. ІІ (С. 1988). Издателство «НАУКА И ИЗКУСТВО»
2. Световната съвест говори. Избрана публицистика за Априлското въстание 1876 година. София 1978. Издателство «НАУКА И ИЗКУСТВО»


Речник на употребените турски думи и термини

Съдържание


© Православна беседа: pravoslavie.domainbg.com