АКАТИСТ
Към св. великомъченик Мùна

Паметта му се празнува в 11-ия (24) ден на месец ноември.

Кондак 1.

Избрани от Бога великомъчениче и пречуден Христов угодниче, който имаш благодат прибягващите към тебе с гореща молитва да избавяш от беди и недъзи, и скърбящите да утешаваш: и нас, които ти се молим, ти милосърдно закриляш и предпазваш от много злини, затова ти принасяме благодарствена и хвалебна песен; а понеже ти над страдащите милосърдствуваш и за ония, които те почитат, се грижиш — избави ни от всякакви злини и болести, та да зовем към теб: Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощник на ония, които те обичат!

Икос 1.

Без да оставяш ангелското си служение, ти си се подвизавал във воински чин, достохвални Мùно, като с това си явил предобраз на своето бъдещо подвижничество против козните на невидимия враг; само за малко време си се отдалечил в пустинята, та, като се укрепиш чрез Духа Светаго и се украсиш с непорочност, отново да въздигнеш победна бран срещу поклонниците на бесовете. Затова изпроси мъжество и чистота и нам, които ти пеем така: Радвай се, преславна рожбо на Египет; радвай се, ратниче Христов, непоколебим в борбата. Радвай се, доблестен и мъдър воине на небесния Цар; радвай се, ти, който си намразил бездушните идоли на земните царе. Радвай се, ти, който си възлюбил пустинята повече от градовете на нечестивците; радвай се, ти, който си последвал в нея стъпките на Христовия Предтеча. Радвай се, пресветъл лъче, който веселиш верните; радвай се, многоплодна клонко, очистена чрез страданията. Радвай се, подражателю на Ангелите; радвай се, застъпниче на човеците. Радвай се, блажени човече, който си напуснал събранията на нечестивците; радвай се, ти, който не си седял на седалищата на губителите. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 2.

Виждайки събралите се в град Котуан зловерни люде, искащи да устроят поклонение на мерзките бесове и срамни увеселения, богомъдрият Мина се разпали от серафимска любов към Христа, понеже не търпеше езическите поклонения на бесове и искаше да научи езичниците да пеят на истинския Бог: алилуия!

Икос 2.

Разбирайки, че сегашните страдания са нищо в сравнение със славата, която ще се яви във верните на Христа, като доблестен воин на небесния Цар си се устремил към мястото на твоя подвиг, о досточудни Мùно, и като си застанал на високо място, та всички да те видят, си извикал силно: «Открих се на ония, които не ме търсиха, явих се на ония, които не питаха за мене!» А ние се дивим на такова мъжество и мъдрост и с умиление ти пеем: Радвай се, изпълнен с небесна мъдрост воине на Всевишния Владика; радвай се, ревностен служителю на Христа. Радвай се, мъдро просветен от Духа Светаго; радвай се, ти, който чрез тоя Дух си умъртвил в себе си делата на плътта. Радвай се, ти, който докрай си намразил тленния свят; радвай се, ти, който си въз-любил Христа Бога повече от всичко съществуващо. Радвай се, слънце, възсияло в мрака на идолобесието; радвай се, неугасима свещ на мъ-чениците. Радвай се, превъзходен проповедниче на благочестието; радвай се, словесен гръм, който плаши поборниците на злочестието. Радвай се, ти, който си изобличил слепотата и безумието на непознаващите Христа; радвай се, ангеле в плът, който с ума си на небесата си пребъдвал. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!
Кондак 3.
Въоръжен със силата на Всевишния, ограден с дивно търпение като с крепост, на мъките не си обръщал внимание, досточудни Мùно, и безпощадно бит с бич от скотски жили, още пожилав си ставал в любовта си към Христа, бранниче Христов, и непрестанно си пеел Богу сладостно хваление: алилуия!

Икос 3.

Изпълнен с благодат и укрепяван от Духа Светаго, дръзновено си рекъл на мъчителя: «Тези мъчения са за мен като сладка отрада, понеже ми по-магат невидими за теб воини на небесния Цар.» А сам ти, като воин Христов, храбро си въстанал против злочестието; затова и ние се надяваме на помощта ти в духовната бран и с радост те възхваляваме: Радвай се, доброславен проповедниче на истинския Бог; радвай се, богоревнив изобличителю на езическото нечестие. Радвай се, изповедниче на въплътилия се заради нас Бог; радвай се, поразителю на елинското суемъдрие. Радвай се, ти, който чрез разкъсването на плътта си съблякъл дрехата на ветхостта; радвай се, ти, който чрез страданията си се облякъл в дрехата на спасението. Радвай се, ти, когото Христос придоби чрез Своите страдания; радвай се, ти, който чрез своите страдания си придобил Христа навеки. Радвай се, ти, който имаш благодат да се молиш за нас дръзновено; радвай се, ти, който и до днес ни явяваш непосрамимото си застъпничество. Радвай се, ливанова клонка, която с Духа Светаго благоухаеш; радвай се, чудоносна искра от божествения огън. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 4.

Изобличил си предивни Мùно, безумството на мъчителя, който те питаше: «Не чувствуваш ли тоя огън?» А ти, както в древност тримата момци, сред тленния огън, на нетленния Огън, Който изпепелява хулите и зловерията, си възпял изпълнено с жажда за Бога хваление: алилуия!

Икос 4.

Като чу твоя прекрасен отговор, мъчителят се дивеше и недоумяваше, и пак взе да те разпитва: «Отде у тебе, простия войник, такова красноречие?» А ти, който чрез вярата в Христа бе придобил истинска премъдрост, с евангелски слова му разкри силата Божия. Затуй и нас, немощните, научи да ти възпяваме всякога прекрасно хваление: Радвай се, доброгласна гусла на Божия Дух; радвай се, сладкогласен славей на Всесветата Троица. Радвай се, светъл като слънцето просветителю на омрачените; радвай се, горещ утешителю на скърбящите. Радвай се, ти, който с дръзновеното си изповедничество благоугоди на твоя Владика; радвай се, ти, който с неотклонно вървене достигна Царството небесно. Радвай се, щедро лозе, което ни весели с вино на (духовна) радост; радвай се, прекрасна градино, която с благоуханието си привлича умовете ни към небесата. Радвай се, всещедър изцелителю на болните; радвай се, ти, който скоро връщаш в истинния път заблудените. Радвай се, украшение на страдалците; радвай се, красота на Христовите изповедници. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 5.

Звезда, шествуваща към Бога, си се показал, великомъчениче Христòв — както в стари времена звездата Витлеемска бе проповедница на мъдреците, тъй и ти и до днес проповядваш Христа, Начинателя и Извършителя на всички чудеса, Който дарува тебе, нов чудотворец и застъпник на всички, пеещи Му зарад тебе: алилуия!

Икос 5.

Видя мъчителят, че с думи не може да ти надвие, и като искаше да те уплаши, каза: «Или бъди наш, та да избегнеш мъченията, или бъди Христòв и ще те умъртвим!» Ти обаче, о прехвални Мùно, с радостен глас му отвърна: «Христòв бях, и съм, и ще бъда!» А ние, макар и недостойни, усърдно ти пеем така: Радвай се, меч, който чрез страдания разсече мрежите на нечестивците; радвай се, ти, който разкъса паяжините на страха от врага. Радвай се, ти, който чрез гвоздеите на мъчителите се разпна с Прикования заради нас на дърво; радвай се, ти който чрез огъня (разпален) от мъчителите се погреба с Христа. Радвай се, че макар и изгорени, твоите мощи вършат чудеса за верните; радвай се, понеже чрез тях ти на всички помагаш. Радвай се, безвъзмезден лекарю на нашите болести (и недъзи); радвай се, бърз целителю на нашите очи. Радвай се, просветителю на душите ни; радвай се, прогонителю на злите духове от нас. Радвай се, ти, който светло си прославен на небесата от Бога; радвай се, ти, който винаги си възпяван на земята от човеците. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 6.

И след смъртта ти си богоречив проповедник, о Мùно богомъдри, понеже, като си свършил пътя и си приел на небето венеца на славата, и живеещите на земята не оставяш без твоите грижи, но всякога се застъпваш за тях, и се молиш за нас, които зарад тебе Богу пеем благодарно: алилуия!

Икос 6.

Възсиял си в Православната Църква, добропобедни Мùно, като предутринно зарево, което озарява вярващите с лъчисти чудеса, а на невярващите показва истинската вяра — и в наши дни, святче Божий, е нетърпима за идолите светлината на твоите чудеса и застъпничества. Ние пък, избавяни чрез теб от много изкушения, беди и болести, радостно ти пеем: Радвай се, ти, който чрез чудеса явяваш на света светлината на вярата; радвай се, защото чрез тях ти проповядваш светлостите на небесните блага. Радвай се, преизобилен извор на очищения; радвай се, пребогат кладенец на изцеления. Радвай се, река, която угасява нашите изкушения; радвай се, извор, който ни напоява с премъдрост. Радвай се, ти, чрез когото се избавяме от скърбите; радвай се, ти, от когото се учим на търпение в бедите. Радвай се, ти, от когото треперят бесовете; радвай се, ти, на когото се радват ангелите. Радвай се, ти, когото обичат човеците; радвай се, ти, чрез когото се прославя Светата Троица. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 7.

Просветени от богоугодна ревност, някои боголюбиви люде откриха в град Александрия мястото, гдето почиваха твоите мощи, и там благочестиво съградиха прекрасен храм в твоя чест, о Мùно достохвални, за да пеят в него всички благоверни на Бога, Който те е прославил: алилуия!

Икос 7.

Ново и страшно чудо извърши ти, пречудни Мùно, възкресявайки от мъртвите благочестивия исаврийски търговец, който искаше да се поклони на мощите ти, а убиеца му чрез наказание доведе до покаяние. Тъй и нас, които благоговейно се покланяме на твоя образ, избави от греховна смърт и доведи до покаяние, та и в Царството Христòво да се сподобим да ти пеем така: Радвай се, помощниче на благочестивите; радвай се, изобличителю на злочестивите. Радвай се, ти, който не изоставяш в беди почитащите те с вяра; радвай се, ти, който скоро изпълняваш нашите богоугодни просби. Радвай се, пазителю на православната вяра; радвай се, посрамителю на еретическото безумие. Радвай се, ти, който скоро наказваш грабителите на чуждото; радвай се, добър утешителю на ограбените. Радвай се, велики чудотворче; радвай се, ходатаю за каещите се. Радвай се, ти, който утешаваш плачещите за изгубени неща; радвай се, ти, който им възвръщаш изгубеното. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 8.

Странна повеля си дал на сакатия, като си му казал да се приближи до нямата жена, очакваща твоята чудотворна помощ, и да я улови за крака. Като се усъмни, той отначало не искаше да те послуша, ала обръщайки внимание на трикратното ти явяване, показа те и на двамата (немощни) изцелител, та всички, получили от теб благодеяния, заедно с тях да въздават хваление Богу: алилуия!

Икос 8.

Щедро помагаш на всички, които идват при тебе и просят помощта ти, добри човече, здраве и веселие даряваш на почитащите те; а молбите на ония, които те изповядват за чудотворец и велик угодник Божий, възнасяш към Бога и караш всички с ликуване да ти пеят: Радвай се, лекарю на болящите; радвай се, укрепителю на немощните. Радвай се, защитниче на онеправданите; радвай се, вразумителю на потисниците. Радвай се, пазителю на съпружеското целомъдрие; радвай се, охранителю на непорочното девство. Радвай се, бърз закрилниче на беззащитните жени от обезчестяване; радвай се, покровителю на търсещите честен брак девойки. Радвай се, спътниче на пътешествуващите; радвай се, кормчий на плаващите по моретата. Радвай се, ти, който бързо изправяш падащите; радвай се, ти, който с радост ободряваш униващите. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 9.

Всякакви болести и трудно изцелими недъзи лекуваш, пречудни угодниче Христòв, ала найвече се явяваш целител на лошите болести на очите — затова просвети и нашите душевни очи, и сърцата ни от всякакъв греховен мрак избави, та с чисти очи да гледаме твоята икона и с веселие да пеем Богу: алилуия!

Икос 9.

Ораторските умове изнемогват пред многото чудеса, застъпничества, изцеления и помощи, които даваш на християнския род: как тогава ще смогнем ние с недостойни уста достойно да те възхвалим, достохвални Мùно? Но не отхвърляй и нашите хваления и скоро се застъпи за нас, които ти пеем така: Радвай се, милостиви молителю за нас пред Бога; радвай се, ходатаю за прощението на многото ни грехове. Радвай се, сияйна звезда на нашата Църква; радвай се, прекрепки помощниче на нашите царе. Радвай се, ти, който пазиш домовете на благоверните люде; радвай се, ти, който покровителствуваш светите църкви. Радвай се, утвърждение на живеещите в благочестие; радвай се, обръщане на погиващите в неверие. Радвай се, ти, който защищаваш Отечеството ни от агарянски нашествия; радвай се, ти, който ни избавяш от внезапна смърт. Радвай се, споборниче на благоверните воини; радвай се, прогонителю на поганските войници. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 10.

Спаси от беди и напасти ония, които те обичат, многострадални Мùно, чуй нашите стонове, виж сълзите на ония, които прибягват към тебе, поскоро избави нас, които в скърбите на тебе възлагаме горещо упование, защото ти всякога гледаш Божието лице, с дръзновение се молиш за нас и пееш на Светата Троица: алилуия!

Икос 10.

Стена си за всички, които с вяра ти се молят, пречудни Мùно — всички вражески нападения от нас отблъскваш, от козните на дявола ни пазиш, вътрешните ни борби уталожваш, поразяваш магьосничествата, ýроките и врачуванията на тъмните сили и злобните люде, затова с веселие ти пеем такава похвална песен: Радвай се, щит, който пречупва стрелите на бесовската злоба; радвай се, броня, която пази нашите сърца. Радвай се, шлем, който пре-махва всички магии; радвай се, огън, който изгаря бесовските козни. Радвай се, ти, който смекчаваш нашите раждащи тръни сърца; радвай се, ти, който принасяш Богу нашите покайни сълзи. Радвай се, ти, който ни учиш на духовна бран срещу невидимия враг; радвай се, ти, който градовете и селата на Отечеството ни пазиш от видими врагове. Радвай се, ти, чрез когото се обогатяваме с търпение; радвай се, ти, от когото се учим и на смирение. Радвай се, ти, по чиито молитви се запазваме живи; радвай се ти, по чието ходатайство се надяваме да се избавим от вечните мъки след смъртта. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 11.

Изнемогва всяко похвално песнопение, което се опитва да обхване огромното множество твои чудеса, всякога почитан застъпниче наш! Затова и в църкви, и в царски палати, и в бедняшки къщи, и по пътища, и в морета, и в добри дни, и в беди хората смирено просят твоето свято застъпничество, и името ти се слави, и Богу се принася заради тебе благодарение: алилуия!

Икос 11.

Светло подобие на Христа си се показал, Мùно богозарни, сияещ с чисти добродетели; от все сърце те молим — не ни оставяй в греховното ни омрачение, но скоро дарувай и нам светлината на богоозарения и чист живот, чрез мълнията на твоите молитви, та да ти възнасяме това непорочно хваление: Радвай се, земен ангеле, който сияеш с чистота; радвай се, небесен човече, който блестиш от святост. Радвай се, изповедниче на Божия Агнец; радвай се, наследниче на Божието царство. Радвай се, диамант на вярата; радвай се, висота на благочестието. Радвай се, непобедим избранниче Христòв; радвай се, верен пазителю на Христовото стадо. Радвай се, ти, който от все сърце си послужил на Бога Отца; радвай се, ти, който си станал по благодат син на Си-на Божий. Радвай се, ти, когото Дух Светий всячески е осветил; радвай се, ти, който сега възхваляваш Единосъщната Троица на небесата. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 12.

Като зажадувахме да получим от Бога благодат, освобождаваща от всички грехове, събрахме се в светлия ден на твоята памет, преславни Мùно, в твоя храм, като пчели върху цвят, за да пием нектара на премъдростта и благочестието, който ти щедро изливаш в сърцата на вярващите и който весели всички, пеещи Богу за тебе: алилуия!

Икос 12.

Възпяваме твоето светло отшествие при Бога и твоето всякогашно застъпничество за нас от небето, и всички хвалим теб, неотстъпния наш помощник през целия ни живот, горещия молител за душите на ония, що съгрешават, но тозчас отново прибягват към твоето ходатайство, скоро получават прошка и прославят твоето милосърдие с такива думи: Радвай се, ти, който с елея на молитвите си лекуваш нашите рани; радвай се, ти, който с тамяна на ходатайствата си умилостивяваш Бога към нас. Радвай се, ти, който милостиво ни даруваш сълзи на покаяние; радвай се, ти, който чрез тях ни избавяш от веригите на греховете. Радвай се, украшение на мъченическия сонм; радвай се, похвала на небесното воинство. Радвай се, ти, който си достигнал съвършенството на добродетелите; радвай се, ти, който чрез това си придобил богатството на благодатта. Радвай се, втори Илия, според ревността си по Бога; радвай се, други Георги, по храброст и чудеса. Радвай се, крепки защитниче на православната ни вяра; радвай се, верен учителю на благочестие и боголюбие. Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Кондак 13.

О, всехвални поборниче на благочестието, великомъчениче Мùно! Приеми това малко хваление, което ние недостойните ти принасяме с вяра и любов, и ни дарувай спасение от греховния живот; дай ни да обикнем и придобием добродетелите, да получим благодатта на Светия Дух и се утвърдим в нея, та като се избавим от вечните мъки, да можем и в бъдещия век непрестанно да пеем Богу: алилуия, алилуия, алилуия!

(Този кондак се чете три пъти, а после се повтаря икос 1-ви и се пее на 8-ми глас кондак 1-ви)

Молитва към св. великомъченик Мùна:

О, пречуден и бърз помощниче, страдалче Христòв и чудотворче, велик сред мъчениците Мùно! Ето, както виждаш, ние със сълзи прибягваме към тебе, горещ ходатаю за нас пред Бога, целуваме иконата ти с вяра и любов, и чрез тебе умоляваме Бога, Който е дивен в Своите светии! Погледни милостиво на нашите въздишки, досточудни, и изпълни всички богоугодни просби на нас, които с любов те почитаме: изцели нашите болести, излекувай недъзите ни; ако е полезно за нас, намери изгубените от нас вещи, та да се утешим и да се усили вярата ни; ето, гледаме на твоя образ като на тебе самия, спомняме си подвига на твоето страдание и вярваме, че в тоя миг се молиш на Бога за нас, многогрешните, стоиш заедно с нас в тоя храм и чуваш всички наши умилени просби, които отправяме към тебе. Затова без съмнение вярваме, с надежда се помазваме с елей от твоята икона, и според вярата си получаваме изобилна благодат от Бога, поради което с веселие ти благодарим и те възхваляваме с тези думи: Радвай се, великомъчениче Мùно, бърз помощниче на тия, които те обичат!

Към заглавната страница

© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.