Страдания на войника Стайко


Твърдостта и подвигът на свети великомъченик Георги, както и на мнозина други раннохристиянски мъченици, чиито жития били народно четиво* през вековете на турското робство, били извор на вдъхновение за нашите православни бащи и майки. Една малка случка, разказана от Александър Маврокордато, драгоман** на Високата порта и австийския граф, по време на войната между Османската империя и Свещената лига, е единственият извор за страданието на Стайко Воин.

При обсадата на Белград в 1689 г. един българин от тиловата част на име Стайко убил турски войник при сбиване. Веднага го осъдили на смърт, но му предложили пощада, ако приеме исляма. Войникът Стайко решително отказал да се отрече от православната си вяра. „Умря като герой!“, — записал Ал. Маврокордато, човек еднакво доверен и на султана, и на австрийския император, възхищавайки се от духовната сила на този обикновен български селянин.* «Православна беседа» възнамерява да помести на страниците си някои от тези жития
** Драгоман(ин) — преводач на дипломатически представител в ориента.

Сведения за Стайко Воин почерпихме от книгата на Цветана Георгиева „Светът на българите през ранните столетия на Османското владичество (началото на ХV — края на ХVII в.)“, С. 1993, с. 68.


© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.