Дивни са делата Ти Господи!


     А ето една история от 21 век, която ми бе разказана от съдията, разглеждал “това” дело и два пъти е назначавал повторна, независима експертиза.
      Събитията са от лятото на 2002 година. Една 18-годишна девойка (потвърдено е от съдебномедицинската експертиза), отишла с приятелките си на дискотека (за първи път в живота си). Там се запознала с един мъж, който бил значително по-възрастен от нея (той бил инициаторът на запознанството). Танцували, шегували се, смеели се. По какъв точно начин той я убедил да отидат в дома му, приятелят ми (съдията) не ми разказа, но не е трудно да се досетим.
      Избързвайки, ще кажа, че Асхат (така се казва моят приятел) му “лепнал” 14 години за опит за изнасилване и убийство, и съдът, който разглеждал обжалването, оставил присъдата без промяна. Та, когато този човек започнал да я насилва и вече бил скъсал роклята ù, тя изтичала на балкона и казала: “Не се приближавай, иначе ще скоча долу” (а това ставало на деветия етаж). Той ù отговорил: “Ами скачай де, бог да е с тебе!” и се опитал да се приближи. Тя казала: “Бог е с мене!”, прекръстила се и скочила…
      Заключението на двете независими експертизи (едната е била направена по време на следствието, другата е била назначена повторно от Асхат), гласи, че падането от такава височина на такава настилка (чакъл) неизбежно би трябвало да доведе до мигновена смърт. А момичето само си прехапало езика.
      Но най-интересното (и най-тъжното същевременно) е, как Асхат завърши разказа си.
      На моя въпрос, как би могъл да обясни това чудо, той каза: “Понятие си нямам! Това противоречи на всички закони на физиката. Ако не бях държал в ръцете си материалите от следствието (а свидетели на падането е имало достатъчно) и лично не познавах експерта, който проведе повторната експертиза, за нищо на света не бих повярвал!”
      След това неочаквано добави: “Тя, вярно, е малко ТАКА (и повъртя с пръст около слепоочието), казва, че е летяла повече от час и ангели са я носили на ръце”.

Александър Романенко

Източник: Православный миссионерский форум, Тема №29602, Сообщение №854983

Допълнителни четива и препратки

Чудеса на Православната вяра.


© 2001—2005. Православна беседа. Части от четивата могат да се цитират при посочване на адреса на сайта (http://petkohinov.com/). Цялостното преиздаване на текстове в печатно тяло или в елекронен вид — само с писмено разрешение от редакцията. Абонамент за четива по електронната поща — вж. тук.