Традиционенъ български правописъ (1899 г.)

Упѫтване за общо правописание Както е извѣстно, въпросътъ за общо, всеприето правописание у насъ остая още неразрѣшенъ. Многократнитѣ опити да се униформира българското правописание, извършени по инициатива на частни лица или на особни комисии, учрѣдени отъ държавата, не сѫ си постигнали ц… Read on | Още | 继续读
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com