Category: Родолюбие

0

Българският език – светлина и душа на нашия народ

Част първа – корени, жив извор, житейска свяст и надежда за нашето пребъдване и занапред Първа част на беседата ми за българския език, изнесена в градска библиотека Севлиево. Тема на първата част е «Корени, жив извор, житейска свяст и надежда за нашето пребъдване и занапред» Поради обема, раз… Read on | Още | 继续读
0

КОСТЕНЯК

Между три хълма, разположени като три силни опори – за гръб срещу полския вятър и дивите зверове – има едно село. Покрай селото тече обичайната река, без която никое българско село не може да живее. В далечината трепка като в мараня гръбнакът на България – старият Балкан. Старо е то – толкова старо, че… Read on | Още | 继续读
0

България е още тукъ (мисли за хибридизацията на свѣта)

Спомнямъ си врѣмето, когато изъ нашия край все още можѣше да се чуе истинскиятъ севлиевски диалектъ – съ невѣроятната му мекота, плавность, неповторима изразность, нѣкои изрази и думи дори не можехъ да намѣря и въ диалектни рѣчници. Тѣ вече сѫ изчезнали. Не си спомнямъ врѣмето, когато севли… Read on | Още | 继续读
0

МИСЛИ ЗА СѢМЕЙСТВОТО

«Сѣмейство» е дума, кореняща се въ словото «сѣме», което на старобългарски често се употрѣбява въ значението «потомство». По своето значение и смисъль сѣмейството е съюзъ, призванъ да ражда потомство, дѣца. Коя жена би се съгласила да се омѫжи за импотентенъ или безплоденъ мѫжь? Или за скопецъ?… Read on | Още | 继续读
0

За «подходящия спътник в живота» и още…

Случва се в живота жената да срещне «него единствения» — най-подходящия мъж в живота си, едва след като дълго се е лутала и вече е приключила с търсенето. Той обаче е задомен, тя също. Тогава у нея неизбежно се ражда дълбоко огорчение от съдбата, която тъй си е играла с тях, че не им е позволила да се ср… Read on | Още | 继续读
0

Семейството, човешката личност и родния край

Родният край е тясно свързан с всяка човешка личност. Опитите да се «интернационализира» самото човешко битие неизменно води до всеобщо оприличаване – тоест обезличаване. Причината е, че човешката личност се оформя «някъде» (духовна топография) и това «някъде» е родово-народностно, зап… Read on | Още | 继续读
0

Кръстопътят, наречен България

Българският народ не е «европейски» в модерния смисъл на това прилагателно. Той е частично поевропейчен, но в дълбоката си същност ние сме източни хора; а изток е трудно за обхващане понятие. Липсата на последователно и самостоятелно развита идентичност ни лашка между Изтока и Запада. Това е н… Read on | Още | 继续读
0

Пролетен триптих

І. Тих дъждовен ден ни поднесе ръкойка свежа дъбова шума, още щом стъпихме на старопланинска земя. Всичко тъне в зеленина. Пътеката е зелена ивица от неповторими кичури и китки, гальовно ръсещи росни капчици дъжд. Росица, дъждец, злак. Златно време на безградие. Мирише на България. Тук всичко – … Read on | Още | 继续读
2

Китайски спомени за българската доброта

От Сяо Ли / Преведе от китайски език, Петко Хинов. [ENGLISH] Преселих се в България преди пет години. Тук срещнах много българи с добри сърца, особено сред старите хора. Навярно различното ми, азиатско лице ги прави любопитни от самото начало, та подхващат разговор от едно, от друго, а понякога д… Read on | Още | 继续读
0

Помен от безсъние

ПОМЕН ОТ БЕЗСЪНИЕ Колко много нощи съм заспивал през ранното си детство в тая къща а баба се е будела, да ме завива – да не изстина… Сега пък тя заспала е в пръстта, а двете ѝ ръце, завити в студ, насън ме милват още все тъй топли!… Но в къщата безсънна днес до мене спи моето момче и всяка нощ на б… Read on | Още | 继续读
0

«България въ пѣсни (1850–1935)» (аудиокнига)

«България въ пѣсни (1850–1935)» – Антология отъ български поети (съставилъ Г. Константиновъ)       1. Чуйте цялата стихосбирка (2:25:24 ч. / 266.25 Mb) MP3jPLAYLISTS.inline_0 = [ { name: "1. Чуйте цялата стихосбирка (2:25:24 ч. / 266.25 Mb)", formats: ["mp… Read on | Още | 继续读
0

Кое дава силата на един народ?

Първите мисли, които ми донесе предутринта: Според мен, чувството, дълбоко вкорененият усет и инстинкт за обща съдба – усетът, че когато някой си Драган от село Пишман умира в нищета, в нищета умира и нещо от мен самия, а когато някоя си Мария от махала Ситна Кория ражда дете – нещо се ражда и заживява и… Read on | Още | 继续读
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com