Category: Размисли

0

Преди тридесет века

Преди тридесет века Догдето погледът стига, безбрежно море се простира. Вълните му бавно се вдигат и спущат, приливат-отливат, донасят пясък и го отнасят. Водите му са течна светлина, в която дреме ведрият лазур. Прозрачни като сълза на младенец, а едностайният им шум изпълва цялата природа с п… Read on | Още | 继续读
0

Достойнството на любовта, на красотата и жената

Към тайнственото сливане в една плът трябва да се върви много бавно. Това е крайната проява на любовта между мъжа и жената; до нея се достига след като с ключа на доверието бъдат отключени всички останали врати. Колкото повече уважение има между двамата – толкова повече са вратите към дълбините на л… Read on | Още | 继续读
0

България е още тукъ (мисли за хибридизацията на свѣта)

Спомнямъ си врѣмето, когато изъ нашия край все още можѣше да се чуе истинскиятъ севлиевски диалектъ – съ невѣроятната му мекота, плавность, неповторима изразность, нѣкои изрази и думи дори не можехъ да намѣря и въ диалектни рѣчници. Тѣ вече сѫ изчезнали. Не си спомнямъ врѣмето, когато севли… Read on | Още | 继续读
0

МИСЛИ ЗА СѢМЕЙСТВОТО

«Сѣмейство» е дума, кореняща се въ словото «сѣме», което на старобългарски често се употрѣбява въ значението «потомство». По своето значение и смисъль сѣмейството е съюзъ, призванъ да ражда потомство, дѣца. Коя жена би се съгласила да се омѫжи за импотентенъ или безплоденъ мѫжь? Или за скопецъ?… Read on | Още | 继续读
0

Семейството, човешката личност и родния край

Родният край е тясно свързан с всяка човешка личност. Опитите да се «интернационализира» самото човешко битие неизменно води до всеобщо оприличаване – тоест обезличаване. Причината е, че човешката личност се оформя «някъде» (духовна топография) и това «някъде» е родово-народностно, зап… Read on | Още | 继续读
0

Спомен от Чонги

Сплъстените завеси тежко висят от източната страна на стаята. Детенцето вече е будно и неспокойно, бие, удря, натиска мама и татко с крачета и ръчички и току-виж заплакало. Ставам и отивам към прозореца, дърпам завесите и ме блъска река от светлина – въртоп от слънце полита през стъклата и залива Т… Read on | Още | 继续读
0

Кръстопътят, наречен България

Българският народ не е «европейски» в модерния смисъл на това прилагателно. Той е частично поевропейчен, но в дълбоката си същност ние сме източни хора; а изток е трудно за обхващане понятие. Липсата на последователно и самостоятелно развита идентичност ни лашка между Изтока и Запада. Това е н… Read on | Още | 继续读
0

Подменената реалност

Негово Величество Прогресът устрои тъй, че зад огромните наглед удобства, които той въведе – или по-скоро, в които ни въвлече и повлече – да не забелязваме подменените истински неща с техни електронни двойници (въображаеми неща). Писалката стана клавиатура, хартията – е-хартия, усмивките – е… Read on | Още | 继续读
0

Our Family Culture

OUR FAMILY CULTURE (a chapter from my book “Loving China, Loving Bulgaria”) Family is the beginning of the state. Our family also perfectly reveals our spiritual state. That is why I believe, family culture is one of the most important founding stones not only of society, but also of st… Read on | Още | 继续读
0

За културата като езикъ

Културата е прѣди всичко “собственость” на езика. Нейното особено, отличимо поле и основа – това е отличимиятъ, особенъ, т.е. разграниченъ, дори до нѣкаква степень непознаваемъ за “външнитѣ” езикъ. Ето защо наднационалнитѣ култури винаги ще бѫдатъ хибриди, т.е. … Read on | Още | 继续读
0

Кое дава силата на един народ?

Първите мисли, които ми донесе предутринта: Според мен, чувството, дълбоко вкорененият усет и инстинкт за обща съдба – усетът, че когато някой си Драган от село Пишман умира в нищета, в нищета умира и нещо от мен самия, а когато някоя си Мария от махала Ситна Кория ражда дете – нещо се ражда и заживява и… Read on | Още | 继续读
0

Глобализъм и отчуждение

Глобализмът ще донесе (и вече носи) на човечеството невъобразима самота и отчуждение. Социалните мрежи вече са станали заместител на истинското общуване, което е невъзможно без човешки допири; а човешките допири са неосъществими глобално, те са винаги поместни, малки и почти затворени кр… Read on | Още | 继续读
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com