Category: Разкази

2

Непоправимият девственик

Автор: Петко Хинов Превод от английския оригинал: Петко Хинов Това се случи през късната пролет на миналата година. Цял ден бях полагал напразни усилия да напиша историята, поръчана ми от главния редактор на списание… хм, на списанието, за което работя. Безнадеждно беше. Крясъците на глар… Read on | Още | 继续读
0

Нощ

на моя приятел от детството, Мирю Луната плуваше в умисленото нощно небе. Гълъбите кротичко спяха в малкия гълъбарник. Направил им го беше Мирчо миналата седмица. Спеше и Мирчо, завит като пашкулче в топлия креват. Спеше, ала сънят му не бе спокоен, като съня на другите деца. Мирчо бе по-различен … Read on | Още | 继续读
0

Власт над хляба

Това се случи неочаквано. Пътувахме с моя приятел чичо И. към София с автомобил от един далечен град. Вече наближаваше обед и тъкмо минавахме през някакво малко населено място – пропуснах да забележа табелата с името. Всъщност, не съм уверен имаше ли такава… Още преди да влезем, чичо И. предложи да … Read on | Още | 继续读
0

КОСТЕНЯК

Между три хълма, разположени като три силни опори – за гръб срещу полския вятър и дивите зверове – има едно село. Покрай селото тече обичайната река, без която никое българско село не може да живее. В далечината трепка като в мараня гръбнакът на България – старият Балкан. Старо е то – толкова старо, че… Read on | Още | 继续读
0

Зимният прозорец

На татко и мама Малкото дете седеше край прозореца и гледаше. Снегът се сипеше спокойно и колкото по-дебел ставаше, толкова по-леко падаха върху него нови и нови сребърни пухчета. Вън бе тихо като в сън. Залепило носле върху стъклото, детето слушаше как в печката пукаха и пращяха горящите дърва — с… Read on | Още | 继续读
0

Село на 16000

С колата стигнахме в подножието на планината – могъщата българска Родопа. Но това беше непозната, ширна, висока планина. – Къде е селото ти? – попитах моя приятел, който ме водеше да ми покаже родното си село. – Нагоре, по високото. На 16000 метра надморска височина. Първата мисъл, която ме споходи… Read on | Още | 继续读
0

Последният поет

Вкопчен в писането, като потъващ – в сламка, той неспирно пише. Всяка мисъл, впечатление, всяко възвишено стремление, всичко иска да запише и да остави някому? Кому? Светът е ням. Вече не четат поезия. Но само поезия ли? Буквите са вече паметник на древността. Сега е настъпила епоха, огледална на … Read on | Още | 继续读
Кратка история на Л. 0

Кратка история на Л.

Л. се роди в едно съвсем обикновено семейство. Заченат от баща, роди се от майка. В детството си не бе лишен от нищо. Родителите му угаждаха по всякакъв начин. Всичко се въртеше около неговите права и неговото щастие бе единствен семеен закон. Един ден, десетгодишният Л. попадна в кръг от момчета, к… Read on | Още | 继续读
0

Мишки с имена на тигри

Хората от Чу наричат тигъра лаочун, а жителите на Гусу [старото име на Суджоу, пров. Дзянсу] употребяват думата лаочун за мишка. Веднъж един чиновник на име Ю от Чанджоу отишъл по дела в Лоудун [дн. Цанджоу, пров. Дзянсу] и се наложило да пренощува в пощенската станция. Духнал той свещта и си легнал.… Read on | Още | 继续读
0

Вълкът в кокошарника

Тая нощ в кокошарника влезе вълк. Когато го видях на сутринта — още шареше вътре! — първата ми мисъл бе да грабна брадвата. Но изведнъж ме порази това, че не бе пипнал нито кокошка, нито пиле. Два пъти ги преброих! Вгледах се и в звяра — сива козина, муцуна на далечен прародител на кучето. Дълго се чудих … Read on | Още | 继续读
2

Къде са врабчетата?

Най-сетне пролетта дойде. След няколко дни затворничество у дома, излязохме със сина ми да се разходим из Севлиевските улици. Но някакво странно чувство не ме оставяше десетина минути — пролет е, но нещо липсва. Нещо отдавнашно, обикновено, незабележимо важно. Вярно, по-редки са гугуканията … Read on | Още | 继续读
0

Първа обич (разказ за Ран Босилек)

Пролетта на хиляда деветстотин и шеста година беше слънчева. В малкото по туй време градче Габрово тя не даваше мира на децата. Току надничаше през разтворените прозорци на класните стаи и зове­ше палавите душички навън — към нагиздените с върби брегове на Янтра, към полето с отрупаните с цвят тр… Read on | Още | 继续读
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com