Category: Култура

1

«Сексуално образование» и Българската конституция

«Сексуалното образование», както и сексуалната област въобще, е елемент от нравствения светоглед, който не е еднакъв за всички граждани. Чрез подобно «образование» се навлиза безпардонно в една особено чувствителна тема в областта на личната нравствена и религиозна съвест и избор на род… Read on | Още | 继续读
0

България е още тукъ (мисли за хибридизацията на свѣта)

Спомнямъ си врѣмето, когато изъ нашия край все още можѣше да се чуе истинскиятъ севлиевски диалектъ – съ невѣроятната му мекота, плавность, неповторима изразность, нѣкои изрази и думи дори не можехъ да намѣря и въ диалектни рѣчници. Тѣ вече сѫ изчезнали. Не си спомнямъ врѣмето, когато севли… Read on | Още | 继续读
0

За изпечените познавачи на Китай

За изпечените познавачи на Китай Лин Ютан Откъс от «Бит и душевност на моя народ», Изток-Запад 2016 г. „Изпеченият познавач на Китай“ (Old China hand) или И.П.К. — нека сега се спра и ви го опиша, понеже той е важен за вас като единственият авторитет върху Китай. Той е описан добре от г-н Артър Ранс… Read on | Още | 继续读
0

Асоциация на книгоиздателите на Китай и страните на централна и източна Европа (16+1)

Асоциация на книгоиздателите на Китай и страните на Централна и Източна Европа взаимно общуване – взаимно опознаване – взаимна полза (交流——互鑒——互贏) На 23 август 2018 година в церемониалната зала на водещото университетско издателство на Китай, ИОНЧЕЛ (Издателство за образователна и научна ч… Read on | Още | 继续读
0

Декларация при основаването на Асоциацията на книгоиздателите на Китай и страните от централна и източна Европа (АККСЦИЕ)

Декларация при основаването на Асоциацията на книгоиздателите на Китай и страните от централна и източна Европа (АККСЦИЕ) Асоциацията на книгоиздателите от Китай и централна и източна Европа (АККЦИЕ) се основава съвместно от издателства и културни организации от Китай и страните на цент… Read on | Още | 继续读
0

Our Family Culture

OUR FAMILY CULTURE (a chapter from my book “Loving China, Loving Bulgaria”) Family is the beginning of the state. Our family also perfectly reveals our spiritual state. That is why I believe, family culture is one of the most important founding stones not only of society, but also of st… Read on | Още | 继续读
0

За културата като езикъ

Културата е прѣди всичко “собственость” на езика. Нейното особено, отличимо поле и основа – това е отличимиятъ, особенъ, т.е. разграниченъ, дори до нѣкаква степень непознаваемъ за “външнитѣ” езикъ. Ето защо наднационалнитѣ култури винаги ще бѫдатъ хибриди, т.е. … Read on | Още | 继续读
0

Думи-призраци (1)

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМЪ Спомнямъ си какъ съученицитѣ ми се смѣеха, когато въ началното училище се опитвахъ да обясня какво е “прилагателно” и го нарѣкохъ: “дума-призракъ” (вмѣсто “признакъ”). Сега обаче все повече разбирамъ, че единъ отъ сѫщественитѣ п… Read on | Още | 继续读
0

Третият том на «Сън в алени покои» – преведен

На Гергьовден т.г. (6 май 2918 г.) завърших превода на третия том на «Сън в алени покои», най-великия китайски роман (ХVІІІ в.). Третият том включва глави 61-90. Предстоят няколко седмици упорито редактиране, заедно с Павлина Върбанова с гореща надежда в началото на юни книгата да е вече в ръцете … Read on | Още | 继续读
0

Глобализъм и отчуждение

Глобализмът ще донесе (и вече носи) на човечеството невъобразима самота и отчуждение. Социалните мрежи вече са станали заместител на истинското общуване, което е невъзможно без човешки допири; а човешките допири са неосъществими глобално, те са винаги поместни, малки и почти затворени кр… Read on | Още | 继续读
0

Калиграфията като образ на обществото

При първите си стъпки в китайската калиграфия ученикът усвоява поотделната хармония на чертите, но му убягва хармонията на цялото. Той се старае и след време намира чертите, които пише, за достатъчно отработени, но му е трудно да разбере защо йероглифите, съчетани от толкова изгладени като по… Read on | Още | 继续读
0

Дневник на едно неочаквано пътуване

Виж също «Единадесета годишна награда на Китай за особен принос към китайската книга» Пекин, 21-26 август 2017 г. 21 август Пекин ни посрещна с отегнало от смог небе. Нарекох тази седмица — 一周梦: едноседмичен сън. Неочакваната награда, рязката промяна в намеренията ми за лятото, почти пълната л… Read on | Още | 继续读
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com