Category: Език и слово

0

Словесното развитие на личността – стремеж към постигане на личните предели на развитие

Снощи разговаряхме с един поддръжник на Старата школа и в разговора се явиха интересни мисли. Една от тях бих искал да споделя с всички в групата ни: Словесното развитие като стремеж към пределно развитие на личността Човешкото мислене се изгражда чрез словото. И макар усвояването на родния език … Read on | Още | 继续读
0

Случайни разговори с моите деца (2)

Позлатената делва – Денят «Света Троица» е имен ден на нашия севлиевски храм, където се черкуваме – казах на децата докато се движехме натам в слънчевото утро на 16 юни 2019 г. На този ден в храма е особено светло и свято. И те се държаха много кротко днес, особено на коленопреклонните молитви – дали з… Read on | Още | 继续读
0

България е още тукъ (мисли за хибридизацията на свѣта)

Спомнямъ си врѣмето, когато изъ нашия край все още можѣше да се чуе истинскиятъ севлиевски диалектъ – съ невѣроятната му мекота, плавность, неповторима изразность, нѣкои изрази и думи дори не можехъ да намѣря и въ диалектни рѣчници. Тѣ вече сѫ изчезнали. Не си спомнямъ врѣмето, когато севли… Read on | Още | 继续读
0

Последният поет

Вкопчен в писането, като потъващ – в сламка, той неспирно пише. Всяка мисъл, впечатление, всяко възвишено стремление, всичко иска да запише и да остави някому? Кому? Светът е ням. Вече не четат поезия. Но само поезия ли? Буквите са вече паметник на древността. Сега е настъпила епоха, огледална на … Read on | Още | 继续读
0

За културата като езикъ

Културата е прѣди всичко “собственость” на езика. Нейното особено, отличимо поле и основа – това е отличимиятъ, особенъ, т.е. разграниченъ, дори до нѣкаква степень непознаваемъ за “външнитѣ” езикъ. Ето защо наднационалнитѣ култури винаги ще бѫдатъ хибриди, т.е. … Read on | Още | 继续读
0

Думи-призраци (1)

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМЪ Спомнямъ си какъ съученицитѣ ми се смѣеха, когато въ началното училище се опитвахъ да обясня какво е “прилагателно” и го нарѣкохъ: “дума-призракъ” (вмѣсто “признакъ”). Сега обаче все повече разбирамъ, че единъ отъ сѫщественитѣ п… Read on | Още | 继续读
0

«България въ пѣсни (1850–1935)» (аудиокнига)

«България въ пѣсни (1850–1935)» – Антология отъ български поети (съставилъ Г. Константиновъ)       1. Чуйте цялата стихосбирка (2:25:24 ч. / 266.25 Mb) MP3jPLAYLISTS.inline_0 = [ { name: "1. Чуйте цялата стихосбирка (2:25:24 ч. / 266.25 Mb)", formats: ["mp… Read on | Още | 继续读
0

България въ пѣсни

Антология отъ български поети, съставилъ Г. Константиновъ (София, книгоиздателство Т. Ф. Чипевъ, 1935) Оригинално сканирано издание. ПРЕДГОВОРЪ Чувствата къмъ Родината, заедно съ тия къмъ Бога и Майката, подържатъ съкровеностьта на човѣка. Тѣ идатъ отъ най-чиститѣ кѫтове на сърдцето и сѫ … Read on | Още | 继续读
1

Юрий Венелин за България и българите

Съдържание: Юрий Ивановичъ Венелинъ / Библиография 24 / Старитѣ и сегашни българи 26 / За характера на народнитѣ пѣсни у балканскитѣ славяни 57 / За зараждането на новата българска литература 80 / Влахобългарски грамоти 90 / Критически изследвания за историята на българитѣ / Писмо до В. Е. Апр… Read on | Още | 继续读
0

Изкуство и време

Времето, което прекарваме с произведение на изкуството — все едно като творци или като читатели, слушатели, зрители — има огромно значение. То е време на общение. А общението е неизменно обмяна на духовна енергия. Общението има скрита, тайнствена страна. Мисълта ми хрумна докато се чудех защо е… Read on | Още | 继续读
0

Веса Паспалеева – Бащина земя

Книгата на Веса Паспалеева «Бащина земя» е първата от библиотека Златоцвѣтъ, 1942 година, София. Корицата и илюстрациите са работа на В. Лазаркевич. Книгата е събрала в себе си чиста по детски обич към България, словото ѝ е златно като добруджанската пшеница, музиката ѝ е ручейна, от всеки неин р… Read on | Още | 继续读
0

Първа обич (разказ за Ран Босилек)

Пролетта на хиляда деветстотин и шеста година беше слънчева. В малкото по туй време градче Габрово тя не даваше мира на децата. Току надничаше през разтворените прозорци на класните стаи и зове­ше палавите душички навън — към нагиздените с върби брегове на Янтра, към полето с отрупаните с цвят тр… Read on | Още | 继续读
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com