Траки или българи

1 Response

  1. Петър Влахов says:

    Първите словени са именно българите, а прабългарите са просто нашите предци-българи. Това, което днес се нарича “славянски народи”, не е общност на кръвно родство (както показвати генетичните изследвания), а съществува поради старата българска книжовна основа. Няма писмени доказателства за съществуване на праславянски език. Единствения засвидетелстван древен писмен език на днешните славянски народи е стария български, от който вероятно произлизат негови местни разновидности, като сръбската или руската. Тази вероятност намира подтвърждение в случая с румънския език. Известно е, че допреди няколко века румънският език е бил около 70% производен от стария български литературен език, което показва, че съвсем не е необходим някакъв общ пра-славянски език, за да съществува езикова общност, от което следва допускането, че днешните славяни са общност, възникнала като резултат от делото на Светите равноапостолни братя Кирил и Методий, техните Свети ученици и останалите знайни и незнайни стари български книжовници-просветители.

    Съшествуват убедителни свидетелства за родството на езика на траките със стария български език. Да вземем например “Сердика” и “серди”, които са очевидно родствени на “сердце”- остарялата разновидност на думата “сърце”. Това е най-очевадния пример сред многото други.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com