Моите мили китайски деца! – откъс от «Да обичаш България, да обичаш Китай», (глава 35)

1 Response

  1. Петър Влахов says:

    Без да ми харесва това колективистично устройство, но и у нас не трябваше да бъде допускано унищожаването на училищния ред и замяната му с подчиненост на родителските прищевки. И за нас винаги е било обичайно уважението към по-възрастните, отстъпчивостта и ученолюбието.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com