Преводът на романа «Сън в алени покои» на български език (интервю за Международно радио Китай)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *