Мо Йен «Уморен да се раждам и да умирам»: записки на преводача