«Йероглифите бяха ладията, която ме донесе до далечната Жълта река…»

You may also like...