Category: Есета

Приказка за смелия моряк

Един човек живееше на брега на дълбокото синьо море. Имаше той две имения. Едното имение бе разположено навътре в сушата, навръх висока планина, която не се виждаше от брега. Той знаеше за него от дедите си — че там, в поднебесните висоти, има наследство от прадеди огромен дворец, изпълнен с безчетни богатства. Но за да влезе в него и да го наследи навеки, той трябваше да бъде изпитан и известно време, съвсем за кратко, да се занимава…

Развалини

Отсрещните баири притъмняха. Изток още синееше като прозрачно морско дълбине, от чието дъно свети съкровище. А от юг се усилваха гърмищата. Светкавиците зачестиха – бели и остри. Но напрежението пред буря бе притъпено от една планинска тишина и особена величествена замисленост. Най-подире зарумоля по тревите чаканият майски дъжд. Щом се избистри небосклона, тръгнах. Стигнах до руините на някакви вехти къщя, може…

Себеизрастването в научна светлина или просто СПИМ

Ровейки се из покритите с прах научни книги от забравената древност реших, че по-уместно е да се възстанови научното название „синдромът малък бог“ (пълно название: синдром на придобитата интелектуална микротеоза или просто — СПИМ).  Болестта е неустановима по лабораторен път и това я прави много по-коварна и разрушителна от СПИН, която в някакъв смисъл е породена от СПИМ. Микротеозата практически засяга всички…

Аполитичните

Автор: Мигел де Унамуно Направи ми силно впечатление по време на моя престой на Канарските острови, че много често и с особен тон хо­рата при разговор ми казваха: «Трябва да ви предупредя, че аз с политика не се занимавам.» Произнасяха тези ду­ми сякаш за да се защитят срещу някакво мълчаливо об­винение или за да спечелят благоволението ми с тази препоръка. На всяка крачка чувах да се казва за някого: «Онзи ли? Оставете го…

Човешката душа жадува нежност

1. Човешките души жадуват нежност. Те са твърде уморени от тежестта на съвременния живот — жесток, нецеломъдрен, лицемерен, задушаващ ги. Човешката душа копнее да се изсели от света, но колцина от страдалците на тоя свят се досещат, че техният дом са Божиите бащини обятия? Необяснима слепота… Човешката душа жадува за любов, бидейки създадена, за да обича и да бъде обичана. Това не е религиозно убеждение — това е самото…