Category: Детски

Игра на война

Тоше: Тате, хайде да играем с войници, тези (бежавите) са твоите, тези (зелените) са на Тоше. Аз: Добре. Нареждам войниците, а Тошко разполага свой зелен войник върху обърната каросерия, извадена от камион. Аз слагам свой бежав войник с картечница – същия като на Тоше – върху сив автомобил и му казвам: Аз: Нападам, сега ще убия твоя войник! Тоше: Не, не, тате! Той е добър човек (he’s a good guy). Аз блъскам колата и събарям Тошковия…

Приказка за смелия моряк

Един човек живееше на брега на дълбокото синьо море. Имаше той две имения. Едното имение бе разположено навътре в сушата, навръх висока планина, която не се виждаше от брега. Той знаеше за него от дедите си — че там, в поднебесните висоти, има наследство от прадеди огромен дворец, изпълнен с безчетни богатства. Но за да влезе в него и да го наследи навеки, той трябваше да бъде изпитан и известно време, съвсем за кратко, да се занимава…

Кънчовото камъче

Помня го хубаво оня ден. Вървяхме край притъмнелите води на Росица, срещу течението ѝ, все покрай склонените над реката зелени плачещи върби. На моя приятел Кънчо предстоеше да се връща в казармата — тогава той беше войник. Над нас се синееше ясно-ясно небе, мек ветрец люлееше тревиците по речния бряг. Вървяхме ние, трима другари, и кротичко се разговаряхме за едно-друго. Кънчу беше мъчно, че отново трябва да се раздели с…

Невинността

Убийството на невинността* е най-страшното убийство. Чудим се защо навсякъде из обществото са напълзели като гадини толкова грубост, безочие, наглост, безсъвестност… Защото с невинността се постъпва като с ненужно бреме в най-ранна възраст. Невинността е осмивана и противопоставяна на зрелостта и това идва от напълно погрешните ни представи, че тя е нещо, което трябва час по-скоро да се изживее, да си отиде от живота…

Зимна мелодия

В малката стая малкото мое момче е заспало, турило топли ръчички в шепата ми под едната си буза. Слушам честото му дишане в тишината на зимната нощ — дихание от дъха ми; слушам бързия туптеж на сърчицето му в мрака на снеговитото поле — сърчице от сърцето ми. Всичко е цяло — цяло като нощния купол над белия кър. Колко е цял светът, когато край мен тихо спи моят мъничък син! Далеко в заспалите небеса трепкат като капчици бистра…