Category: Език и слово

Кънчовото камъче

Помня го хубаво оня ден. Вървяхме край притъмнелите води на Росица, срещу течението ѝ, все покрай склонените над реката зелени плачещи върби. На моя приятел Кънчо предстоеше да се връща в казармата — тогава той беше войник. Над нас се синееше ясно-ясно небе, мек ветрец люлееше тревиците по речния бряг. Вървяхме ние, трима другари, и кротичко се разговаряхме за едно-друго. Кънчу беше мъчно, че отново трябва да се раздели с…

На Лилиев

НА ЛИЛИЕВ Стихът ти е безумнонежен в сърцето бисерно звъни, ала кого в тоз свят обречен с такава нежност би пленил? Затуй и времето в забрава погребало е красотата на твойте песни – тя не става за чалга, рап или хава… Но с дух бленуващ те политат над разлюлените вълни – и от меда им пак опита душата ми ти с тях рани!… (П. Х., 24 август 2013 г.) Николай Лилиев НЕБЕТО Е БЕЗУМНОСИНЬО… Небето е безумносиньо, полето празнично…

Ручей (да пазим българските думи)

Нека пазим българските думи. Чрез тях родната ни земя се съединява с народа си. Чрез тях гората е гора, езерото е езеро, ручеят — ручей. Изгубим ли българските думи, ще изгубим и земята си. РУЧЕЙ Как с родни думи да запиша музиката твоя? Самата дума „музика“ чуждее… А твоят глас звънлив се лее, пее, ломи се бистро, клоните люлее, че бих те назовал аз звуколей! С тез –ей и –ее чисти, светли думи когато чуя всичко в мене грее и чичопей…

Изгубени красиви слова…

ИНТЕРЕСНИ КНИГИ: „Изгубени красиви слова в английския език“ от Чарлз Макей. — Lost Beauties of the English Language, by Charles Mackay LL. D. Книгата е издание на „Книги на библиофила“ (!) и вече е библиографска рядкост. Показателното е, че тя е безценна и обезценена в същото време — купих си я на Ebay за… 0.99 £ от Великобритания. Бе грабнала вниманието ми в НБКМ още когато бях студент, началото на 90-те. Съдържа редки, красиви думи, безследно отшумели от това,…

Родна реч (размисли)

ОБЕДНЯВАНЕТО НА ЕЗИКА НИ е знак за духовно огрубяване, за вътрешно оварваряване на народа ни. Напливът на чуждиците пък е знак за объркана и донякъде оснобена ценностна система. Има естествена нехомогенност на коренните думи, която е резултат от пряко съобщение между два разноезични народа – в румънския от ХІХ век има много български думи (булгар, например е означавало “градинар” – и, уверен съм! – вещ градинар!),…

Осъдени на „смърт чрез езиково задушаване“…

Трябва в езика ни да се въведат, за употреба в науката и законодателството, термините „екология на езика“ и „престъпления срещу езика“. Замърсяването на езика вреди на живота на обществото ни не по-малко от замърсяването на природата. Навремето Х. Мюнстерберг бе писал с тревога за „интелектуалния престъпен свят“ като за „заплаха над нашата епоха“: „Пороците на престъпния свят в обществото дават лъжливо удовлетворение…
On Language Being a Tool

On Language Being a Tool

Some people insist that “language is but a tool for communication”. Even intelligent people say so. My answer to this is generally simple: “Yes, I agree that there are people for whom languages are but a simple tool. Likewise, there are people, for whom women are but a tool for childbearing.” Think simple! Do your job well! What else is there to do in a technologically intricate and spiritually neolithic era such as ours. This is one reason why I dislike working for translation companies who deal with “localizations” and “technical translations”. Why, Google Translate is verily a tool and a mighty one for such translators. The natural follow-up of this “toolist” thinking is “language is a function of the brain for making money”. And we translators…