Китай и България: Близост и Култура ◄○► Авторски сайт на Петко Т. Хинов 保加利亞與中國:文化與貼近 · 韓裴個人網站

Конусът

Сънуваш, че са те увлеклив подземие уютно и широко,и те въвличат все по-надълбокода си на сигурно – от входа по-далеко. А после те насочват все по-правилнокъм коридор със светлина пленителнаи ти напъваш, драпаш умилителнона конус светещ към върха стеснен. Достигайки целта на обещанотоспасение във тоя сън въвлечен,обзема те копнежа по...

Естествени размишления

Посткапитализмът вижда главния си проблем в естествения човек: човекът, който пречи на по-нататъшното забогатяване, на по-нататъшната роботизация (и изкуствено-интелигентизация); човекът, който е принуден да се храни с все по-неестествени храни, да живее във все по-неестествени условия, и чийто ум да бъде пълнен с все по-неестествени идеологии и налудности. Всичко това...

Звън

Звъни септември.Сбират се децата…Ала над тоя чакан звънсе спуща бавно креп от маски чернии над главици детски облаци чемернисе сбират като гарвани отвън…На старото училище звънецапроглася на септември добротата,с пшеничен клас изплетен, злат венецна есента закичил е вратата…Но щат ли под венеца минаусмихнати, безоблачни лицаили без образ – като че...

Жар-пчела

Топи се лятото… и малкият ни святсе свива пред сланите боязливо.Една пчела за полет в непознатипредели сбира сетните си сили.Остава само напръстник от бистронебе без облак, отразено в кладенецсред суха шир от спомени тревисти,полюшвани от вятър тих. И хладна ена есенното утро добротата –пред нея скланя златна гръд земятаи в...

Предутрин в Богатово

Небето влива бели мастилапо всички хоризонти млечносивии селската предутринна мъглабила и хълми околни залива.Далече нейде, сънено щурчес последни сили трака броеница…Завито плътно, моето момчеброи колички насъне. Зорницанезрима зад мъглите си отива;а сън неуловим все още носи ме,кафето силно димкаво изстивав предутрин хлад и полъх сенокосен. Земице моя малка, омъглена,ти спиш...

Защо губим българския език

… Лошият превод не е в лошия подбор на думите, а в послушното следване на логиката на чуждия, а не са своя език. Дълбокото знание на родния език определя крайното качество на превода. А точният превод замъглява именно логиката на своя език. Затова аз съм убеден, че никой робот-преводач не...

Съ ладията на ума – прѣдъ море отъ зрѣлища

Съврѣменниятъ човѣкъ „мисли“ чрѣзъ образи и сѣтива – като дѣте – трѣбватъ му силни, ярки видения, прѣживявания, сѣтивность… А културата всѫщностъ е основана на умозрителность. Днесь „култура“ въ повечето случаи наричатъ зрѣлищата. Низпровержението на културата е именно въ нейното осѣтивяване, въ прѣвръщането ѝ въ слугиня на сѣтивата и сѣтивното. Умозрителното,...

我的文化观

如今,“文化”已成为一个非常通用以至于被严重误用和稀释的词汇。因此,要回答这些问题,我想从汉语中“文化”这个词开始,因为它仍然代表着一种古老而经典的思维模式。中华文明幸运地拥有,或者说得更直接一些,是建立在一种古老、保守和独立的语言之上,并通过这种语言表达出来。语言是一个民族或文化所能拥有的最宝贵的财富——我们对母语的态度,等同于我们对自己的历史、文化、文明和未来的态度。汉语中的“文化”,从历史上看不是一个词汇,而是一个词组,比在西方普遍使用的相对应的拉丁语单词具有更深刻、更丰富的内涵。它的第一个概念是“文”,“文”在古代有“图案、设计”的意思,后来演变为“书写符号”,一种具有简单图形性质的汉字。自古以来,中国文字就被赋予了神圣的特质,中国人崇拜“文化”,将其视为一个强大国家精英们的最杰出的作品。在此基础上,现代汉语中通用词语“文化”中的“文”字,代表教育、博学、出色的记忆力,是“文士”的标志,文士即学者,指传递文化和文明的人(汉语中“学者”的定义,不同于英语中scholar的定义)。第二个字“化”指的是“人类意识的深度转变和变化”。“人文化成”(文化使人民受到启蒙,变得高尚)一词很好地表达了这句话的意思:“观乎天文,以察時变;观乎人文,以化成天下。”(《周易‧贲》)——观察天地运行的规律,以认知时节的变化;注重伦理道德,让人们的行为合乎文明礼仪。 现在,我在这个语境下回答你的问题:我不认为文化会导致冲突、战争和破坏,文化是引领人们远离这些问题的。正是文化让人类学会宽容,并付出努力维护和平。其原因很多,最重要的是:首先要有和平,文化才能生存。只有在和平时期,人类才能创造和延续文化!此外,我相信,拥有文化的人,无论其属于历史上哪个民族或文明,无一例外都是宽容的,而非好战的。好战、对权力的贪婪、迫使人屈服、支配他人、将自己的文化、宗教或文明强加于他人的欲望,是幼稚和不成熟的表现,是文化的对立面——是文化和文明没有得到充分发展的表现。所以,不是一种文化思想及其遵循者与另一种文化思想发生冲突,而是那些缺乏文化和文明的人在挑起冲突。 另一方面,正是对“文化”的误解让我们得出“误判文化”的错误结论。反过来说,“人文”是指仅仅且只能来自于人类精神和思想的创造,在其他类人生物或动物的世界里并不存在。文化只对人类的思想“可见”,它是“思想对思想”的存在:通过口头或书面的“文”(语言)来到我们心内,产生精神上的“化”(转化)。我们的日常习惯和物品不是文化(它们或支持文化,或破坏文化)。戴帽子不是文化,即使帽子是一件艺术品;洗衣服不是文化,即使洗衣机是文明世界的非凡技术成就;在热天喝热茶不是文化;甚至健康的生活方式也不是文化。因为这些活动本身并不能启迪或提升(化)人类,它们并没有自己的语言,但可以用来支持或反对文化所体现的更高的真理。我还想更进一步地说:中国古代帝王们的宏伟宫殿不是文化,列奥纳多·达·芬奇的画也不是文化,因为文化的本质不是物质(蜜蜂是建造蜂巢的专家,它们的内部管理技能和集体建筑艺术令人惊叹,但是和宫殿一样,蜂巢不属于文化范畴)。宫殿和花园是文化的纪念碑,是文化的痕迹,并没有所谓的“物质文化”(因为没有“物质精神”或“用砖砌的灵魂”),这些都是文化的物质体现,就像一本书,如果没有活生生的人类头脑去阅读,并将其转变为无形的思想,那不过就是一摞装订精良的纸张,对于一个不会阅读的生物而言毫无意义。只有存在着能将文化传递到思想和灵魂的人,文化才是存在的。这就是为什么文化总是一种双向的,心灵对心灵的人类精神的存在!此外,文化与意义密不可分,但这是另一个主题,很遗憾,这里没有足够的篇幅加以详述。 文化最重要的载体是语言。这就是为什么对于来自各种(在这里我不想用“不同”)文化的人们的思想交流,翻译的作用如此重要。如果文化在本质上是不同的,那么,即使翻译也不能帮助他们进行对话。翻译要基于共同的东西,实际上,这正是各种文化不会相互冲突的原因。文化之间的紧张可能会产生,包括理解不充分造成的紧张,或者由于文化缺乏或文化不成熟导致无法交流而造成的紧张,翻译的出现可以缓和这种紧张,创造对话和共建的氛围。 韩裴

Насмешка и благоговение

Днес стана дума за насмешката, като „елемент от хумора“. Насмешката, поне по езиково значение, е олекотен присмех, присмехът е олекотена подигравка, подигравката е олекотена гавра, гаврата е неоделотворено мъчителство. Този „прекрасен“ низ от „весели“ чувства е дълбоко свързан с егото, с чувството ни за превъзходство над някого или някои други...

Светославино съзерцание

Светослава се връщаше от обора с ведро прясно издоено мляко. Тя вървеше по прохода край северната скала-стена на дома, осветяван от светилника, закачен край вратата от запад, гдето живееха. Хладът на скалата идеше от дясната ѝ страна като лек, димен полъх, женският ѝ дъх се срещаше с него и с...

Изчерпаност

Докато бавно, много бавно, се създава романът ми «Възвращение», множество писателски бележки остават „в полетата“ и няма да влязат в неговия първи том. После… не знам. Но днес, препрочитайки една от тях, реших да я споделя тук – може би ще намери отклик в нечие сърдце. ИЗЧЕРПАНОСТ Когато интимността престане...

close

Харесвате ли сайта ми? Споделете го, моля!